Skip to main content Skip to main navigation

Sport Consulting

Vårt kundlöfte

Konceptet Sport Consulting handlar om att förena idrottarens karriär med långsiktig trygghet. Vi identifierar, analyserar och uppfyller idrottarens ekonomiska mål, uppskattar framtida behov och risker samt utvärderar tillgångar och resurser. Tillsammans med idrottaren bygger vi en långsiktig
plan att följa, som omfattar både ekonomin i Sverige och utomlands. Planen utvärderas återkommande och ändras i takt med att omvärlden eller idrottarens situation förändras.

Kontakta oss
Kontakta oss