Skip to main content Skip to main navigation

Fordon- och transportförsäkringar

Motorfordonsförsäkring

En motorfordonsförsäkring delas ofta upp i tre delar: trafikförsäkring, som ägaren enligt lag måste teckna, samt halv- och helförsäkring.Oavsett vilka typer av fordon företaget förfogar över, erbjuder Söderberg & Partners ett skräddarsytt motorförsäkringsprogram.

Vår ambition är att förtydliga, förenkla och ge dig som kund en bättre försäkringslösning. Genom systemstöd och elektronisk informationsöverföring säkerställer vi en effektiv hantering av företagets fordonspark. Det ger oss även en total överblick och med den samlade informationen som grund utvärderas premie, omfattning, skador samt självrisknivåer – på så sätt hjälper vi dig att hitta den optimala försäkringslösningen

Transportförsäkring

Varor som transporteras kan skadas eller försvinna. Oavsett hur transporten sker – med bil, järnväg, båt eller flyg – är transportörens ersättningsansvar alltid begränsat, ofta per kilo.

En varuförsäkring ersätter skador som inträffar under transport. Försäkringen kan till exempel träda in när fartyg förliser, en bil kör i diket samt om brott-, kross- eller och stöldskador uppstår under transport, mellanlagring, lastning och lossning.

I köpeavtalet specificeras vilka leveransvillkor som gäller, till exempel Incoterms. Dessa avgör huruvida det är köpare eller säljare som står för risken under frakt, och därmed bör teckna varuförsäkring. Termen ”EX Works” innebär till exempel att köparen/importören står för risken från det att godset lämnar säljaren.

Söderberg & Partners analyserar företagets godsflöde och tar med utgångspunkt i detta fram en optimal transportförsäkring.

 

Kontakta oss

Kontakta oss