Skip to main content Skip to main navigation

Rådgivning för alla

Söderbergberg & Partners erbjuder olika former av rådgivning som är anpassade utifrån företagets pensionsplan och medarbetarens intresse och kunskap.

Människor är olika och har olika ekonomiska förutsättningar och önskemål. Vi har alla olika behov av sparande och försäkringar. Vi erbjuder rådgivning på olika nivåer beroende på vad du som arbetsgivare bedömer passar ert företag och era medarbetare bäst. Personlig rådgivning ger i många fall den högsta nöjdheten bland medarbetarna men det passar inte alla. Företag består av en komplex skara medarbetare och vi vill att ni ska kunna välja den rådgivning som passar bäst för just dina medarbetare eller ert företag.

Boka en kostnadsfri genomgång av er pensionslösning!

Ikoner_profil.png

 

Rådgivning till medarbetaren

Vi hjälper företagets medarbetare att hitta rätt på marknaden för tjänstepensioner. Detta gör vi med utgångspunkt i medarbetarnes totala situation – förutom pensioner även sparande, försäkringar, lån, aktier, fonder och andra tillgångar – föreslår vi de produkter som har bra villkor och priser. Vi skapar tillsammans en plan för tjänstepensionen.

Söderberg & Partners hjälper individen att få kontroll vid olika händelser i livet, exempelvis:

 • Vad händer om jag blir långvarigt sjuk?
 • Vad händer om jag avlider?
 • Vad händer om börsen går ner 20%?
 • När kan jag gå i pension?

Ikoner_Företag.png

 

Rådgivning till dig som arbetsgivare

Vi följer löpande de förändringar som sker inom pensions- och förmånsområdet för att proaktivt kunna informera och stödja dig som ansvarig för era pensionslösningar. Både i hanteringen av pensionsfrågan, men också när det gäller närliggande områden som employee benefits samt löne- och förmånshantering.

Exempel på tjänster ditt företag kan få hjälp med:

 • Utveckling och löpande underhåll av pensionsplaner och pensionspolicy
 • Upphandling och analys av försäkringar
 • Rapporter och sammanställningar
 • Löpande information om nyheter inom pensionsområdet
 • Specialistkompetens inom pensioner och beräkningar

Rådgivning till medarbetare med kollektivavtal

iRåd är vår rådgivningstjänst som riktar sig till medarbetare med kollektivavtal. Det är ett digitalt och pedagogiskt verktyg som på ett kostnadseffektivt sätt informerar om tjänstepension och de val som finns. Placeringsförslagen anpassas helt efter medarbetaren i allt från önskemål om risknivå till privatekonomisk situation och förväntad löneutveckling.

iRåd ger medarbetaren svar på:
 • Vilken risknivå är lämplig för min pensionsportfölj?
 • Vilket fondförsäkringsbolag har det bästa fondutbudet?
 • Hur mycket påverkar avgifterna avkastningen fram till pensionen?
 • Hur ska jag jämföra fonder med olika kostnader, avkastning och risk?
 • Vilket försäkringsskydd passar min nuvarande familjesituation?
 • Hur hållbara är mina placeringar?

Digitala verktyg

Medarbetaren får tillgång till en mängd digitala verktyg.

S&P Online

En portal där den anställde mellan rådgivningsmötena kan logga in för att se hela sitt pensions- och försäkringsengagemang och kan ta fram rapporter och analyser på olika produkter och tjänster.

Fund Finder

Vår fondportal med information om alla fonder som erbjuds våra kunder. Där har du som kund möjlighet att jämföra fonder samt hitta länkar till våra analyser.

Proaktiv Bevakning

Vår bevakningstjänst som ger spararen chansen att omedelbart agera, antingen själv eller genom att ta kontakt med sin rådgivare.

Ta del av en kostnadsfri genomlysning

Kontakta oss