Entreprenörs­service

Många av våra kunder är entreprenörer där tid ofta är en bristvara. Med vår hjälp blir din vardag enklare. Våra experter ser till att såväl din privata ekonomi som företagets hanteras på ett optimalt sätt.

Vi finns vid din sida

I ett entreprenörsdrivet företag sker till och från stora förändringar. Då kan det vara betryggande att ha någon vid sin sida som har den erfarenhet som krävs för att ge råd och förslag på bästa möjliga lösningar, såväl ekonomiskt som juridiskt.

Vi hjälper dig som privatperson, entreprenör eller familjeföretag när komplexiteten i ekonomin skapar ett behov av övergripande strategi, struktur och hantering. Vårt team har gedigen erfarenhet av långa samarbeten med många kunder och deras bolag, och vi erbjuder övergripande och nödvändig kontroll samt styrning av din totalekonomi.

Vad gör vi?

 • Resurssätter och koordinerar den löpande hanteringen av kundernas bolag och investeringar

 • Erbjuder tjänster inom bolagsstyrning och styrelsearbete

 • Agerar bollplank till ägare och andra personer i ledande befattningar vad gäller t.ex. drift av verksamhet, investeringar i och avyttringar av bolag/rörelser

 • Sammanställer rapporter över kundernas samlade tillgångar och skulder

 • Bistår med praktisk hantering i samband med:

  • Nystart, avveckling och omstrukturering av bolag och fonder

  • Ägar- och generationsskifte av bolag/rörelse

  • Upprättande av olika avtal som exempelvis köpeavtal, låneavtal, aktieägaravtal och optionsavtal

  • Nyemissioner, konvertibler och incitamentsprogram

  • Upprättande av stämmo- och styrelseprotokoll samt andra bolagsrättsliga handlingar

Rådgivning vid företagsöverlåtelse

Vi erbjuder även hjälp och vägledning för specifika händelser, till exempel vid en företagsöverlåtelse. Här kan vi, tillsammans med våra samarbetspartners, hjälpa till med alla moment, från förberedelse till genomförandet av affären. Du får hjälp att att skapa en tydligt strukturerad process, identifiera värdehöjande aktiviteter och att verifiera att du har rätt team omkring dig. Våra specialister och samarbetspartners jobbar för att maximera värdet för dig vid en försäljning.

Transparent prissättning

Söderberg & Partners är alltid transparenta med hur vi tar betalt och om vår intjäning. Att anlita Entreprenörsservice är inget undantag.

Behöver du hjälp med något av detta? Vi skräddarsyr lösningar som är speciellt framtagna för dig och ditt företag. Kontakta oss via formuläret nedan för att få veta mer om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa just dig!

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt