Investerings­rådgivning

Vi erbjuder investeringsrådgivning till såväl privatpersoner som företag. När du väljer investeringsrådgivning, sätter du och din rådgivare en strategi tillsammans och bygger sedan upp en diversifierad investeringsportfölj. Du är själv engagerad i förvaltningen och tar egna investeringsbeslut – men gör det med stöd från din personliga rådgivare.

Investeringsrådgivning ger dig stöd inför svåra beslut

När du tar hjälp av vår investeringsrådgivning får du stöd av en personlig rådgivare, på samma sätt som i vår portföljförvaltning. Skillnaden är att du själv tar investeringsbesluten istället för att låta våra förvaltare göra det. Du är dock aldrig ensam med svåra beslut, utan har din personliga rådgivare vid din sida.

Tillsammans mot dina mål

Oavsett om du vill få investeringsrådgivning för att förvalta ditt företags kapital eller ditt privata kapital, kan din rådgivare stötta dig mot dina mål.

Du och din rådgivare kommer att gå igenom din ekonomiska situation samt diskutera din inställning till risk och erfarenhet av finansmarknaden. Med det som grund, sätter ni en långsiktig strategi som du kan luta dig mot i dina investeringsbeslut.

När du och din rådgivare har lagt en grund till det framtida samarbetet, beslutar ni er för hur uppföljningen ska se ut framåt. Hur ofta och på vilket sätt som du vill att uppföljningen gällande dina placeringar ska ske.

Precis som när du väljer att låta våra förvaltare ta investeringsbesluten, anpassas även investeringsrådgivningen efter dina individuella behov.

Vad ingår i investeringsrådgivning?

Oavsett om du har valt investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, tar vi alltid hänsyn till din eller företagets finansiella situation, riskbenägenhet och placeringshorisont. Men även andra behov som är viktiga för dig, som exempelvis dina hållbarhetspreferenser. Det innebär att du får:

  • en personlig rådgivare
  • tillgång gedigna analyser
  • transparent rapportering om hur din portfölj utvecklas
  • ett brett utbud av fonder som vi betygsätter både utifrån förutsättningar till avkastning och hållbarhet i vår fondportal Fund finder
  • information om aktuella marknadshändelser som kan påverka din portfölj.

Med vår investeringsrådgivning får du stöd av en rådgivare som kommer med idéer till dig som är i linje med den strategi som ni har satt upp tillsammans. Idéer som rådgivaren tror kan bidra till en positiv utveckling av din portfölj. Utöver det, finns alltid rådgivaren tillgänglig för dig om du vill bolla idéer eller diskutera olika beslut.

Med hjälp av en rådgivare, blir det enklare att hålla fast vid din långsiktiga strategi. Något som kan vara svårt när olika händelser skakar om marknaden och du kan lockas att ta känslostyrda investeringsbeslut.

Transparent och analysdriven investeringsrådgivning

För oss är transparens viktigt och vi vill att du ska känna dig trygg med de råd som vi ger dig. Därför ger vi dig tillgång till de analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.

Transparens är även viktigt när det kommer till prissättningen av våra tjänster. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att förstå hur vi tar betalt. Därför betalar du ett fast arvode för våra tjänster. Vi påverkas inte av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner i vår rådgivning.

Vill du veta mer om investeringsrådgivning?

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!