Portfölj­förvaltning

För att förvalta kapital framgångsrikt krävs tid, kunskap och intresse. Men du kan även välja att överlåta det dagliga arbetet till våra professionella förvaltare. Din rådgivare lär då känna dig på riktigt, vilket är en förutsättning för att kunna stötta dig fullt ut mot dina mål. Om du väljer portföljförvaltning, eller diskretionär förvaltning som det också kallas, kan du känna dig trygg med att vi bevakar dina investeringar och följer den strategi som vi tillsammans har satt upp.

Portföljförvaltning – ett långsiktigt engagemang

Framgångsrik portföljförvaltning bygger på en långsiktig strategi som din rådgivare hjälper dig att ta fram. Strategin anpassas efter dina specifika förutsättningar och mål. När du tar hjälp av oss, går vi in med ett långsiktigt engagemang och tar oss tid att lära känna dig.

Forskning visar att det långsiktiga valet av strategi och fördelningen mellan tillgångsslag står för över 90 procent av den långsiktiga avkastningen i en portfölj. Kortsiktiga avvikelser, så som valet mellan enskilda aktier på en enskild marknad, bidrar ofta väldigt lite till avkastningen.  

Fördelen med portföljförvaltning, eller diskretionär förvaltning, är att du slipper vara aktiv själv i löpande beslut och följa alla kortsiktiga marknadsrörelser. Våra erfarna förvaltare, analytiker och strateger ser till att du har rätt exponering baserat på dina riskpreferenser och vår syn på rådande marknadssituation.

Hur fungerar portföljförvaltning och diskretionär förvaltning?

Portföljförvaltning och diskretionär förvaltning är mer eller mindre olika begrepp för samma tjänst. Det är en smidig lösning som passar de flesta, där vi tar hand strategi, analys och förvaltning. Som nämndes ovan, bygger portföljförvaltningen på den strategi som din rådgivare hjälper dig att ta fram. Vi tar då hänsyn till bland annat:

  • vilken risknivå du vill ha
  • vilka hållbarhetspreferenser som ska gälla
  • vilken typ av investeringar du vill göra.

Utifrån dina personliga preferenser tar vi sedan fram ett personligt anpassat portföljförslag åt dig som vi sedan förvaltar löpande.

Många aktörer på marknaden ser gärna att kapitalet ska placeras i bolagets egna fonder för att öka vinsten. Något som är bra att ta i beaktande när du väljer vilket bolag som ska få förtroendet att hjälpa dig med portföljförvaltning/diskretionär förvaltning. Det kapital som förvaltas i vår portföljförvaltning investeras enbart hos externa fondförvaltare eller direkt i aktiemarknaden. Fonderna utvärderas och analyseras löpande av våra specialister för att hitta de bästa förvaltarna inom respektive område. 

Daglig uppföljning av analytiker, förvaltare och strateger

Vårt mål är att åstadkomma en så bra avkastning som möjligt, inom de ramar som du har satt upp för dina investeringar. Hela vårt team av analytiker, förvaltare och strateger kommer därför dagligen följa upp hur marknaderna utvecklas.

Om det är något som behöver ändras i din portfölj utifrån det som sker på marknaden, kan du lita på att vi tar hand om det. Samtidigt kan du följa utvecklingen av ditt kapital i våra transparenta rapporter som du får ta del av löpande.  

Kan alla få hjälp med portföljförvaltning?

För att få stöd med portföljförvaltning hos oss behöver du ha minst 500 000 kr i placerbart kapital. Hos många av våra konkurrenter är gränsen högre, men vi har investerat i systemstöd som gör det möjligt för oss att hjälpa fler. I paritet med kapitalets storlek, ökar möjligheterna till mer unika lösningar.

”Min erfarenhet är att kunder som väljer portföljförvaltning, ofta får en bättre avkastning över tid samtidigt som de kan frigöra tid till annat. De slipper också känna att de borde engagera sig mer och följa med i alla kortsiktiga marknadsrörelser. Tillsammans fokuserar vi på strategin som verkligen gör skillnad”
Per Nordström
Rådgivare

3 skäl att låta oss ta hand om din portföljförvaltning

Varför bör du överväga vår portföljförvaltning? Det finns många fördelar med att ta hjälp av en rådgivare från oss:

  • Det är alltid tryggt att ha någon att resonera med när det gäller ditt sparkapital. I annat fall är det lätt att känslorna tar över, vilket ökar risken för dåliga beslut. Det kan även leda till att du avviker från din långsiktiga strategi.
  • Vi kan använda den förhandlingskraft som vår storlek ger oss, till att bland annat förhandla fram stora rabatter på fondförvaltningsavgiften till våra kunder.
  • Vi jobbar alltid för att minimera risken för intressekonflikter i vår rådgivning. Då blir vårt enda intresse att få dina pengar att utvecklas – och behålla ditt förtroende över tid.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom portföljförvaltning/diskretionär förvaltning?


Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!