Egendoms­försäkring

För många företag är det inte bara medarbetarna som är den viktigaste tillgången, utan även materiella tillgångar har ett högt värde för verksamheten. Med en egendomsförsäkring kan ni skydda era tillgångar om det blir inbrott, börjar brinna eller om det sker en olycka. Låt våra specialister hjälpa er att hitta rätt försäkringslösning för ert företag.

Skydda företagets tillgångar

Är er verksamhet beroende av en utrustning eller har ni ett värdefullt varulager? Med en egendomsförsäkring kan ni skydda era viktigaste tillgångar.

Omfattande skydd

Olyckor är svåra att förutse. En egendomsförsäkring skyddar mot naturskador, stöld, skadegörelse, vattenläcka, brand, elskador och olyckshändelser.

Hjälp med skadehantering

Med en egendomsförsäkring får ni en effektiv skadehantering och ekonomisk ersättning för skador på varor, maskiner och andra föremål som förvaras i era lokaler.

Vad är en egendoms­försäkring?

Alla företag, oavsett bransch, äger tillgångar som är nödvändiga för sin verksamhet. Det kan vara allt från datorer, telefoner, verktyg och maskiner till varor, lagertillgångar och inredning. Med en egendomsförsäkring kan ni skydda era viktigaste tillgångar vid exempelvis stöld, brand eller olycka.

Alla företag behöver en egendomsförsäkring

Med en egendomsförsäkring får ni ett tryggt skydd för era verktyg, maskiner och andra viktiga tillgångar som används i företaget.

Hur ser ditt försäkrings­behov ut?

Varje företag har sina förutsättningar, utmaningar och affärsmål, och därmed också olika försäkringsbehov. Men en sak har de flesta gemensamt – tillgångar som är affärskritiska för verksamheten. Vilka tillgångar är kritiska för er verksamhet? Våra specialister utgår ifrån era behov och ser till att ni får en optimal försäkringslösning. Vår ambition är alltid den samma – att förenkla, förtydliga och ge ditt företag det optimala försäkringsskyddet.

Fastighetsförsäkring

En fastighetsförsäkring täcker olika typer av skador som kan drabba en byggnad, till exempel vattenskador, brandskador och inbrottskador. Försäkringen täcker även skador på maskiner som finns inne i byggnaden, exempelvis hissar och värme- och ventilationssystem. Även väderrelaterade skador, som översvämning, storm, hagel eller åsknedslag täcks av försäkringen. Dessutom ingår det en olycksfallsförsäkring om någon som bor i eller besöker byggnaden skulle skada sig i ett allmänt utrymme.

Skogsförsäkring

Stormar, blixtnedslag och bränder kan orsaka stor skada på en skog. Virkesförlusten kan bli enorm och röjningsarbetet mycket kostsamt. Med en skogsförsäkring får ni ett tryggt skydd för såväl planterad som etablerad skog. En skogsförsäkring ersätter bland annat skador efter brand, storm och snö, men också efter torka, frost, svamp- och insektsangrepp.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss