Fullgörande­försäkring

Söderberg & Partners fullgörandeförsäkring uppfyller alla krav i de allmänna bestämmelserna för byggbranschen (AB 04 eller ABT 06). Våra offerter är konkurrenskraftiga, men att teckna en försäkring handlar sällan enbart om pengar. Kundmottagande och service är minst lika viktigt. Ni ska känna att ni är väl omhändertagna och att ni har en fast kontakt dit ni alltid kan vända er för att få snabb hjälp och svar på frågor.

Trygghet under entreprenad- & garantitid

Vårt dedikerade team hjälper er med granskning av krav på säkerhet till beställaren, men också med kravställning mot underentreprenörer. Vi kontrollerar mottagna försäkringsbrev och finns alltid till hands för hjälp och stöd.

Professionell bedömning och stöd

Söderberg & Partners försäkringsexperter inom entreprenad och garantier ger er sakkunnig hjälp med såväl offerter och försäkringsbehov som hantering av eventuella skador.

Täcker avtal och ansvar

Vårt team hjälper till att säkerställa att försäkringarna är i linje med de avtal ni tecknar samt de ansvar och krav som ställs från er beställare.

Egna produkter och experter

Söderberg & Partners produkter och villkor är baserade på mångårig erfarenhet. Du får en direktkontakt med våra experter som kan din bransch och alla de försäkringsbehov som kan uppstå.

Vad är en fullgörande­försäkring?

  • Enligt allmänna bestämmelser i byggbranschen (AB/ABT) skall avtal mellan beställare och entreprenör säkerställas med någon form av fullgörandegaranti under både entreprenad- och garantitid.
  • En fullgörandeförsäkring skyddar beställaren mot extra kostnader för färdigställande, ifall entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt uppdrag inom entreprenad- eller garantitiden.
  • Omfattningen av säkerheten kan variera men gäller i allmänhet 10 % av kontraktssumman under entreprenadtid.
  • Omfattningen under garantitiden ska generellt uppgå till 5 % av kontraktssumman under 2 år eller den tid man kommit överens om.
  • Utan säkerhet är det svårt att få betalt av beställaren, och därför är valet av leverantör och garanti affärskritiskt.
  • Den här typen av försäkring är ett bättre alternativ än traditionell bankgaranti då den ger ett bättre skydd till lägre kostnad.

Experter med lång erfarenhet

Söderberg & Partners Warranty försäkringsprogram är framtaget av våra experter med lång erfarenhet inom garantier och kreditförsäkring. Vi jobbar uteslutande med finansiellt stabila försäkringsbolag som samtliga har en väldigt stark finansiell rating. Det innebär en långsiktighet i både produkt och service, och säkerställer att era beställare kommer att godkänna de säkerheter ni tecknar hos oss.

Offertförfrågan

Önskar du en offert? Vi tar fram en lösning som matchar dina behov.
Be om offert

Säkerhet under entreprenad- & garantitid

S&P Warrantys försäkringsprogram är framtagen av våra experter med lång erfarenhet inom garantier och kreditförsäkring. Förutom att ta fram konkurrenskraftiga offerter så hjälper vårt dedikerade team, er som kund, med granskning av krav avseende säkerhet till beställaren samt hjälp med kravställning mot underentreprenören och kontroll av mottagna försäkringsbrev. Vi jobbar uteslutande med finansiellt stabila försäkringsbolag med väldigt stark finansiell rating. Detta ger en långsiktighet i både produkt och service för er som kund samt att ni kan känner er säkra att era beställare kommer att godkänna de säkerheter ni tecknar.

Har du frågor?

Ring oss
+46 728 55 54 55
+46 728 55 54 57

Mejla oss
warranty@soderbergpartners.se