Kredit­försäkring

Med en kreditförsäkring är företaget skyddat mot kundförluster vid försäljning till såväl svenska som utländska kunder. Vår globala lösning innebär även att dotterbolagens försäljning omfattas av skyddet. Söderberg & Partners medarbetare är specialister på globala kreditförsäkringslösningar. Våra uppdragsgivare är svenska och internationella bolag med betydande försäljning både inom OECD och i utvecklingsländerna.

Vi erbjuder dig:

  • Riskanalys
  • Upphandling och förhandling av villkor
  • Skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar
  • Credit management-support
  • Globala försäkringsprogram

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss