Person­försäkring

Medarbetarna är företagets mest värdefulla tillgång. Genom att investera i personalens hälsa skapar ni en arbetsmiljö där era medarbetare trivs och är friska. Med en personförsäkring får era medarbetare ett tryggt skydd vid sjukdom, olyckor och resor. Låt våra specialister hjälpa er att hitta rätt personförsäkring för era medarbetare.

Skapa en attraktiv arbetsplats

Att se till att personalen är skyddad vid sjukdom, resa och olycksfall är ett sätt att visa omtanke och uppskattning, och något som medarbetare värdesätter på en arbetsplats.

Minska kostnaderna vid sjukdom

En sjukvårdsförsäkring är inte bara en stor förmån för personalen, det är även en investering för er verksamhet som minskar risken för lång sjukfrånvaro.

Ekonomisk trygghet

Vet ni vad det kostar företaget när en anställd är sjuk? Med en personförsäkring får personalen och företaget ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycka.

Trygghet för dina anställda

Medarbetare som mår bra på sin arbetsplats presterar ofta bättre och har en lägre sjukfrånvaro – något som de flesta företag arbetar aktivt för att uppnå. Ett sätt att bidra till välmående medarbetare är att skapa en trygg tillvaro genom att investera i en personförsäkring.

Alla företag behöver en personförsäkring.

Vad händer med er verksamhet om era medarbetare blir sjuka eller råkar ut för en olycka? Med en personförsäkring får era medarbetare snabbt tillgång till den vård och hjälp de behöver, och som företag skyddar försäkringen er från att drabbas ekonomiskt.

Vilket skydd behövs i din verksamhet?

Varje företag har sina utmaningar och därmed sina unika försäkringsbehov. Det är stor skillnad på att arbeta inom konsultbranschen, sjukvården, industrin eller att vara egenföretagare. Våra specialister kan er bransch och utgår ifrån era specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid densamma – att förenkla, förtydliga och ge ert företag det optimala försäkringsskyddet.

Sjukvårdsförsäkring för anställda

En sjukvårdsförsäkring för er personal täcker inkomstbortfall när någon blir sjuk och dessutom får ni tillgång till privat vård. Det gör att era medarbetare snabbt får kvalificerad sjukvård och behandling samtidigt som ni kan minska sjukfrånvaron. På så sätt får både ert företag och er personal ekonomisk trygghet.

Olycksfallsförsäkring för anställda

Om personal eller någon som besöker företaget skulle drabbas av en olycka på arbetet täcker en olycksfallsförsäkring ersättning för vård, läkemedel, resor, tandvård och rehabilitering samt ersättning vid bestående skador och invaliditet.

Tjänstereseförsäkring

En tjänstereseförsäkring ger er personal ett bra skydd, dygnets alla timmar, för alla resor inom tjänsten i Sverige och utomlands. Den täcker sådant som en vanlig företagsförsäkring inte omfattar, exempelvis ersättning vid akut tandvård, flygförsening och förlust av saker som ni har hyrt eller lånat. En tjänsteresa innebär alla resor som utförs på företagets uppdrag: kundbesök, köpa lunch på stan eller en längre resa utomlands. 

Utlandsförsäkring

Om ni har personal som under en period ska arbeta utomlands erbjuder vi ett lika gott försäkringsskydd vid sjukdom, olycksfall och stöld som här hemma i Sverige. Utlandsförsäkringen kan även tecknas för medföljande familjemedlemmar. Vi skräddarsyr försäkringen beroende på hur länge och var medarbetaren ska jobba utomlands.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss