Tjänsterese­försäkring

I en värld där medarbetarna reser oftare och allt längre bort ökar kraven på företagets tjänstereseförsäkringar och – inte minst – den service som kopplas till försäkringarna.

Vad innebär försäkringen?

Företag i olika länder använder tjänstereseförsäkringar på olika sätt. Svenska företag låter ofta försäkringen omfatta samtliga anställda som reser i tjänsten, medan företag i andra länder ibland endast tillhandahåller försäkringen till mer privilegierade personalkategorier.

Oavsett vilken linje som väljs bör företag välja en försäkringsgivare som för det första har specialiserat sig på tjänstereseförsäkringar. För det andra ska det finnas ett erkänt och beprövat system för skadeservice dygnet runt, oavsett var i världen skadan inträffat. Här gäller det bland annat att väga in försäkringsvillkor för risk- och krigsområden, där särskilda regler gäller.

Söderberg & Partners hjälper företag att ta fram tjänstereseförsäkringar anpassade efter verksamhetens specifika behov.

Se ditt pris direkt

Priset på en tjänstereseförsäkring styrs av hur många anställda företaget har. Genom att svara på hur många anställda ni är, kan du få en indikation om vad en tjänstereseförsäkring skulle kosta för ditt företag.

Hur många anställda har ni?