Tjänsterese­försäkring

I en värld där medarbetarna reser oftare och allt längre bort ökar kraven på företagets tjänstereseförsäkringar och – inte minst – den service som kopplas till försäkringarna.

Skydd utanför hem & kontor

Som arbetsgivare har du ansvar för dina medarbetare som är i tjänst – oavsett var de befinner sig. Utan tjänstereseförsäkring är dina medarbetare oförsäkrade så fort de lämnar kontoret på uppdrag av företaget.

Undvik dyra tilläggsförsäkringar

Med en tjänstereseförsäkring kan du som arbetsgivare tryggt välja bort dyra tilläggsförsäkringar som exempelvis avbeställningsskydd och extra reseförsäkringar.

Du slipper betala självrisk

Till skillnad från både företagsförsäkringen och medarbetarens hemförsäkring, behöver försäkringstagaren inte betala någon självrisk alls med vår upphandlade tjänstereseförsäkring.

Tjänsterese­försäkring – stöttar dig i ditt arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för sina medarbetare, oavsett om de befinner sig på kontoret, är ute och reser, går på kundmöten eller utför tjänsteärenden i närheten. Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren är försäkrad och kan få hjälp om olyckan är framme. Det kan handla om att medarbetaren blir bestulen eller drabbas av olycka och behöver vård.

Arbetsgivaren har även ett ansvar att hjälpa medarbetaren med evakuering om situationen där tjänsteresan äger rum förändras (till exempel vid politisk instabilitet och naturkatastrofer).

Som arbetsgivare behöver du vara uppdaterad om vad gällande lagstiftning ställer för krav och se över medarbetarnas försäkringsbehov löpande. Vi på Söderberg & Partners hjälper dig att se över företagets försäkringsbehov och säkerställa att ni har det skydd som krävs – även när medarbetaren befinner sig på tjänsteresa. Vilket vi vill hävda att alla medarbetare gör till och från. För vad är tjänsteresa egentligen per definition? Och hur skyddar en tjänstereseförsäkring?

Se ditt pris direkt

Priset på en tjänstereseförsäkring styrs av hur många anställda företaget har. Genom att svara på hur många anställda ni är, kan du få en indikation om vad en tjänstereseförsäkring skulle kosta för ditt företag.

Hur många anställda har ni?

Vanliga frågor om tjänstereseförsäkring

Tjänsterese­försäkring med generösa villkor

Vi på Söderberg & Partners har använt vår upphandlingskraft för att skapa en tjänstereseförsäkring med riktigt generösa villkor till ett bra pris.

Försäkringen gäller oavsett om din medarbetare är på ett kundmöte i närheten eller på resa i tjänsten på andra sidan jorden. Ni får till och med ersättning om resan skulle förlora sitt syfte. Ett exempel på det kan vara om du har rest till en stad för att besöka en mässa som sedan ställs in. 

När vi upphandlade vår tjänstereseförsäkring, ville vi att den även skulle täcka de risker som andra försäkringar inte gav ersättning för. Vi har därför arbetat hårt för att förbättra villkoren och ge ett omfattande och tryggt skydd för dig. 

Vår upphandlade tjänstereseförsäkring ger:

  • Skydd för personlig egendom på tjänsteresa och företagets egendom som tas med på en privat semester utan anknytning till tjänsteresa.
  • Direkt ersättning vid bagageförsening.
  • Ersättning vid missad avresa på grund av försenad anslutningsresa och innefattar avbeställningsskydd.
  • Kostnadsersättning vid sjukdom och invaliditetsersättning vid olycksfall och sjukdom
  • Överfallsskydd, kidnappning, gisslantagning, kapning och dödsfallsersättning.
  • Självriskskydd och rättsskydd.
  • Skydd mot skador, även om de har samband med alkoholpåverkan.
  • Skydd vid anknytande semester under 45 dagar, vilket är betydligt mer än många andra försäkringar på marknaden.
  • Ersättning även vid riskfyllda aktiviteter som offpiståkning, utan krav på guide. Den täcker även andra riskfyllda aktiviteter, men med krav på guide. Några aktiviteter undantas även helt.  
  • Skydd vid behov av evakuering vid krig, terrorattack, politiska oroligheter, naturkatastrof, epidemi eller liknande.

Om det skulle hända dig eller din försäkrade medarbetare något när ni befinner er utomlands, får ni genom försäkringen kontakt med lokala servicecenter som hjälper er på plats. De jobbar då dedikerat för att lösa er situation och talar om för er vad ni ska göra.