Vd- och styrelseansvars­försäkring

Det vilar ett stort ansvar på företagets vd, bolagsstyrelse och andra ledande befattningshavare. De som begår misstag eller agerar felaktigt i sin yrkesroll kan bli personligt betalningsansvarig och krävas på skadestånd. För att skydda medarbetare i ledande positioner, finns vd- och styrelseansvarsförsäkring (så kallad VDS-försäkring). En försäkring som anpassas efter företagets unika riskprofil.

Skydd mot långdragna rättsprocesser

Försäkringen begränsar den ekonomiska skadan i långdragna rättsprocesser som annars kan bli mycket kostsamma.

Skyddar även mot ogrundade anspråk

Risken att drabbas av skadestånd i ledande position ökar. Även om misstankarna senare skulle visa sig vara felaktiga, kan försvarskostnaderna öka snabbt.

Enklare att rekrytera till ledande positioner

Det blir enklare att rekrytera styrelsemedlemmar och andra ledande befattningshavare om de erbjuds VDS-försäkring som skyddar mot den personliga risken.

Se ditt pris direkt

Vad skulle en vd- och styrelseansvarsförsäkring kosta för ditt företag? Priset styrs av ett flertal faktorer men du kan få en bra prisindikation genom att ange företagets omsättning.

Vilken omsättning har ni enligt det senast kända bokslutet?

Minska den personliga risken med VDS-försäkring

En vd- och styrelseansvarsförsäkring, även kallad VDS-försäkring, ger skydd till medarbetare i ledande positioner om skadeståndskrav skulle riktas mot dem. Oavsett om kraven är berättigande eller helt ogrundade.

Det ställs höga krav på medarbetare i ledande positioner som vd, styrelseledamöter, HR-chefer och ekonomichefer. Den föränderliga omvärlden sätter dessutom mer press på ledande befattningshavare, vilket kan öka risken för att begå misstag i tjänsten. Misstag som kan leda till att skadeståndskrav riktas mot befattningshavaren.

Även tvister till följd av avtalsbrott, som leder till skadeståndskrav på individnivå, ökar inom både techindustrin, fastighets- och byggbranschen. Något som gör att allt fler bolag väljer att teckna en vd- och styrelseansvarsförsäkring.

Vilket ansvar har du som vd eller styrelseledamot?

Företagets vd och styrelse bär tillsammans det yttersta ansvaret för att företaget följer rådande lagar och regler. Dessutom har vd och andra ledande befattningar ett personligt ansvar som innebär att den privata ekonomin kan drabbas hårt till följd av misstag eller felaktigt agerande.

Om du har en ledande befattning och orsakar företaget skada, har du alltså ett personligt ansvar gentemot bolaget, aktieägarna och övriga intressenter. Skadeståndskrav kan då riktas mot dig personligen vid exempelvis påståenden om:

 • otillräcklig kontroll av ledningen eller vd:s försummelse att informera styrelsen
 • bristande budgetuppföljning 
 • underlåtelse sig att upprätta kontrollbalansräkning enligt Aktiebolagslagen
 • misskötsel av företaget
 • felaktiga affärsbeslut, uppsägningar eller anställningar
 • felaktiga lönebetalningar, skattebetalningar eller arbetsgivaravgifter
 • felaktigheter i årsredovisning eller bokföring
 • brister i arbetsmiljö eller arbetsplatsolyckor
 • miljöbrott
 • vilseledande information
 • diskriminering
 • bristande försäkringsskydd.

Bolagsstämman kan dock besluta om ansvarsfrihet för vd och styrelseledamöter. Det innebär att bolaget inte kan rikta några skadeståndskrav mot dem som har ansvarsfrihet. Det är dock viktigt att känna till att beviljad ansvarsfrihet inte skyddar mot skadeståndskrav från externa parter.

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen utformas efter er riskprofil

De traditionella försäkringsbolagen på marknaden kan ofta bara erbjuda ett begränsat skydd för vd och styrelse. Dessutom varierar villkoren kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Om inte försäkringen anpassas efter företagets unika riskprofil, är risken därför stor att ni blir felförsäkrade. Riskprofilen kan definieras utifrån:

 • antal medarbetare
 • antal aktieägare
 • organisationens storlek och struktur
 • om det finns dotterbolag
 • om det finns affärspartners i andra länder
 • vilka lagar som reglerar verksamheten
 • finansiella utmaningar etc.

Vd- och styrelseansvarsförsäkringen bör alltid omfatta tidigare, nuvarande och framtida vd, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare. 

Våra experter hjälper dig att definiera företagets riskprofil och matcha försäkringen mot denna. Innan försäkringen tecknas hjälper vi dig att säkerställa att ni har rätt nivå på försäkringsbeloppet och rätt geografiskt skydd. 

Vad är en vd- och styrelseansvarsförsäkring?

Göran Bergeling, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners, reder ut begreppen i videon nedan.

Vi skapar trygghet för er ledning och styrelse

På Söderberg & Partners har vi den erfarenhet och specialistkunskap som krävs för att hjälpa dig att skapa ett försäkringsskydd som matchar er riskprofil.

Vi genomför gedigna analyser av försäkringsmarknaden, vilket gör att vi kan erbjuda ett omfattande försäkringsskydd från de försäkringsbolag som är specialiserade inom vd- och styrelseansvarsförsäkring.

Om du tecknar Vd- och styrelseförsäkring via Söderberg & Partners så får du en villkorsgaranti. Det innebär att du som tidigare haft en likvärdig försäkring, är garanterad bättre eller samma villkor när du byter till vår upphandlade försäkringslösning.

Vill du se över företagets skydd för ledande befattningshavare?

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.