Skip to main content Skip to main navigation

Kreditförsäkringar

En kreditförsäkring skyddar inte bara företaget mot kreditförluster, ibland är försäkringsskyddet en förutsättning för att överhuvudtaget kunna erbjuda köparen kredit och genomföra affären. Kreditförsäkringar öppnar också dörren för bättre finansiering vid exportaffärer.

Med en kreditförsäkring är företaget skyddat mot kundförluster vid försäljning till såväl svenska som utländska kunder. Vår globala lösning innebär även att dotterbolagens försäljning omfattas av skyddet.

Söderberg & Partners medarbetare är specialister på globala kreditförsäkringslösningar. Våra uppdragsgivare är svenska och internationella bolag med betydande försäljning både inom OECD och i utvecklingsländerna.

 Utifrån företagets specifika behov erbjuder vi:

  • Riskanalys
  • Upphandling och förhandling av villkor
  • Skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar
  • Credit management-support
  • Globala försäkringsprogram

 

Kontakta oss

Kontakta oss