Skip to main content Skip to main navigation

Kontakt

Allians Försäkringsmäklare handhar all administration för Almega Hemserviceföretagen företagsförsäkring. 

 
Vid frågor beträffande omfattning, premie med mera är kontaktuppgifterna enligt nedan: 
 
Allians Försäkringsmäklare 
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. 
 
Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 - 700 51 79 

Kontaktperson: 

Hugo Olsson


Vid skada, kontakta: 

Vid skador kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar direkt, Allians Försäkringsmäklare är behjälpliga vid frågor. 
 
Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
 
Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 
Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
 
Kontakta oss