Skip to main content Skip to main navigation

Skador

Vid skador kontaktas försäkringsbolaget Moderna Försäkringar direkt, Allians Försäkringsmäklare är behjälpliga vid frågor. 

Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 

Telefon kontorstid: 0200 – 22 23 24 Efter kontorstid: 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08-56 200 653 
Om du är missnöjd med skaderegleringen? 
Det är av yttersta vikt att föreningen känner att de har fått rätt skadereglering. Därför har försäkringsgivaren tillsammans med Almega Hemserviceföretagen och Allians Försäkringsmäklare har en försäkringskommitté bildats. I kommittén kommer bland annat skador behandlas om företag inte är nöjda eller önskar ett klargörande av regleringen. Vid anmälan till försäkringskommittén kontakta Allians Försäkringsmäklare. 


Allians Försäkringsmäklare AB 
Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm. T

Telefon 08-700 51 70 
Fax 08-700 51 79 
Kontakta oss