Skip to main content Skip to main navigation

Fördelar

Fördelen med Trygg PolitikerPension är en mycket enkel administration av OPF-KL

 • Kostnaden för pensionen tas i samband med intjänandet och skjuts inte över på kommande generationer
 • Ni behöver ej bekosta framtida indexeringar av pensionsförmånen och särskild löneskatt
 • Ni behöver inte föra register av tidigare förtroendevalda
 • Bevakning av kommande pensionsutbetalningar, det sköts av försäkringsgivaren
 • Ingen hantering av pensionsansökningar
 • Pensionen betalas ut direkt av försäkringsgivaren
 • Även kompensationspremier för förlust av tjänstepension kan försäkras
 • Förtroendevalda kan erbjudas arvodesväxling

 


Fördelar för förtroendevalda

Trygg politikerpension ökar chansen för att den förtroendevalda ska få bra pension

 • Kan själva påverka placeringen av pensionskapitalet
 • Möjlighet till marknadsmässig avkastning
 • Kan anpassa återbetalningsskyddet efter sin familjesituation
 • Får årliga värdebesked, både under aktiv tid och när uppdraget har upphört
 • Kompensation för förlust av tjänstepension kan försäkras i samma försäkring
 • Möjlighet att arvodesväxla för att stärka sin framtida ålderspension
 • Ansöker själv om pension direkt hos försäkringsbolaget
 • Väljer själv utbetalningstid av pensionen utifrån sina behov

Vi erbjuder även gruppinformation med placeringshjälp och individuell pensionsrådgivning

Tydlighet

Med Trygg PolitikerPension blir det tydligt vad som årligen sätts av och vad den förtroendevalda kommer att få i ålderspension.

De förtroendevalda informeras om sin pension från försäkringsgivaren genom årliga värdebesked, samt när det blir möjligt att börja ta ut sin pension.

Ansökan om pension sker direkt hos försäkringsgivaren vilket medför en lättare hantering av pensionerna för er pensionsnämnd som inte behöver hantera pensionsansökningar.

Pension till den förtroendevalda betalas ut direkt från försäkringsgivaren.

Rättvist

Med Trygg PolitikerPension blir det ingen skillnad på de förtroendevaldas och de anställdas pensioner.

Den förtroendevalde kan själv

 • styra över placeringen
 • besluta om utbetalningstid av pensionen
 • välja om återbetalningskydd ska ingå och vem som ska vara förmånstagare
 • får information om sin pension av försäkringsgivaren
Kontakta oss