Månadsutblick Oktober 2022
Turbulenta marknader så långt ögat når

Marknaden fortsätter på årets inslagna väg och handlas fortsatt mycket turbulent. Centralbankerna gör i dagsläget allt i sin makt för att bekämpa den höga inflationen, vilket får en negativ påverkan på konjunkturen. Marknadens stora oro är att den kraftiga åtstramningen kommer försätta världen i en global recession. Det är lätt att fokusera på aktiemarknaden, men såväl räntemarknaden som valutamarknaden har bjudit på minsta lika mycket turbulens under månaden. Särskilt turbulent var det brittiska pundet som störtdök i samband med att den nya regeringen i Storbritannien ville visa handlingskraft och genomföra stora skattesänkningar. Utöver ovan nämnda ämnen lyfter vi den nordiska enskilda aktieportföljen där det skett en del förändringar. I samband med detta diskuteras de psykologiska misstag man ofta gör som investerare, särskilt när börsen har fallit.
Marknadskommentar

Åtstramande centralbanker präglar en volatil marknad

Marknaden handlar just nu mycket volatilt, och turbulensen är inte isolerad till aktiemarknaden. Dollarn fortsätter nå nya toppnivåer, kronan och pundet är i botten, och räntorna fortsätter stiga. Oron för att centralbankerna försätter världen i en global recession fortsätter prägla marknaden.

Samtidigt som striderna utspelas i Ukraina har västvärlden reagerat starkt på Putins krigsförklaring och slutit upp bakom Ukraina. Massiva sanktioner mot Ryssland har införts, bland annat stängs stora delar av Ryssland ute från det internationella betalningssystemet SWIFT samtidigt som Ukraina tillförs stora militära hjälpmedel. Sanktionerna är dock inte totala då omvärlden, och då främst Europa, är fortsatt beroende av ryska olje- och gasleveranser. Efter år av säkerhetspolitisk naivitet är vi nu alltså i beroendeställning till ett land som för krig i Europa.

Det finns en tydlig oro på marknaden, som påverkar aktier, räntor, valutor och råvaror. Oron härstammar från att inflationen fortsätter vara högre än både väntat och önskat. Detta gör att centralbankerna måste bromsa ekonomin ordentligt, vilket riskerar att försätta oss i en global recession. Samtidigt försöker politiker navigera den svåra situationen, men riskerar att göra mer skada än nytta.

Drastiskt agerande av centralbanker efter hög inflation

När inflationstakten för augusti presenterades i mitten av september konstaterades det att den var högre än vad marknaden estimerade i såväl Sverige som i USA. När Riksbanken och Fed veckan efter lämnade räntebesked så valde båda centralbankerna att agera resolut. Fed genomförde sin tredje raka 75-punktershöjning till intervallet 3-3,25 procent, medan Riksbanken höjde reporäntan med hela 100 punkter till 1,75 procent. Marknadsräntorna fortsatte stiga och exempelvis nådde den tioåriga statsobligationsräntan 4 procent, en nivå som inte setts sedan 2010.

Volatila valutor världen över

Under året har den svaga kronan och den starka dollarn varit ett återkommande tema. September var inget undantag, utan DXY som illustrerar den handelsviktade dollarn har fortsatt stiga. Detta efter att den redan under augusti nådde den högsta noteringen på 20 år. En dollar är idag mer värd än en euro, och närmar sig till och med paritet mot pundet. Det innebär att om den här utvecklingen fortsätter så kan man snart växla en dollar mot ett pund. Faktum är att pundet aldrig har varit så lågt värderat relativt dollarn som var i slutet av september. Dollarn stärks av såväl högre räntor som en stigande räntebana, samtidigt som pundet kollapsar på grund av ofinansierade skattesänkningar och stimulanser som skapar oro för Storbritanniens ekonomi.

Pundet närmar sig paritet mot dollarn

Motigt även för aktiemarknaden

Inte heller aktiemarknaden klarade sig oskadd när recessionsoron tilltog. Turbulensen som följde efter Feds utlåtanden om fortsatt åtstramning drabbade alla tillgångsslag, inte minst aktier, och ett globalt aktieindex föll under månaden med 9,7 procent i lokal valuta.

Osäkerheten kommer bestå framgent

Marknaden har som sagt varit turbulent, och det syns inga tecken på att denna turbulens kommer avta i oktober. Centralbankerna har just nu marknadens fulla fokus, då den stora rädslan är att deras agerande för att motverka inflationen kommer leda till en recession.

Samtidigt ser vi att politiker vill visa handlingskraft och minska effekten som den höga inflationen har på konsumenterna. Detta riskerar dock att göra mer skada än nytta, när de finanspolitiska stimulanserna krockar med den penningpolitiska åtstramningen. Risken är att inflationen biter sig fast längre och högre, och tvingar centralbankerna att höja räntan mer än vad som annars skulle krävas.

Portföljförvaltning - Strategi

Lätt att gå fel med negativ börs

Stockholmsbörsen har tappat cirka 30 procent från årsskiftet och det är lätt att tappa hoppet och agera känslomässigt. Börsen har en tendens att överreagera både upp och ner och spela ”Drama-queen”. Den negativa utvecklingen i flera av våra innehav ses som överdrivna och vi har ökat i dessa samt tagit in ett nytt innehav, Thule.
Fredrik Lundqvist
Fredrik Lundqvist 
Portföljförvaltare Nordiska Enskilda aktier

Börsen faller kraftigt och det är lätt att bli irrationell

Vi är där igen – börsen har gått ner rejält! Och det är alltid lika olustigt när det sker. Ändå vet vi att större nedgångar kommer. Vad är det som får oss att förvånas? De psykologiska mekanismerna sätter in. Vi har lätt att ha sista ”toppen” som referens, snarare än den avkastning som byggts upp över tid och hur mycket mer aktier genererat i avkastning än många andra tillgångar. Ett finare akademiskt uttryck för detta är Behavioural finance, hur vi känslomässigt reagerar på utvecklingen av våra finansiella tillgångar, men även hur vi agerar. Ofta agerar vi irrationellt och känslomässigt. Vi vet utifrån historiska erfarenheter att börsen svänger rejält, både upp och ner. Ändå vill vi inte riktigt ta in det, varken när den ångar på upp eller faller pladask. Men den långsiktiga trenden är klar - börsen stiger över tid och det är de stora rörelserna vi får betalt för över tid. 

Tidigare kriser har löst sig

Nu dominerar de negativa och oroande omständigheterna såsom hög inflation, stigande räntor, eskalerande krig och skenande energipriser. Även om det är svårt är det viktigt att försöka vara lite kall. Hittills har alla kriser ”löst sig”. Världen går inte under utan hankar sig fram, rullar på. Med det sagt så ska inte problemen som kriser och utmaningar förringas men inte heller förvärras av irrationella ekonomiska beslut.

Börsen lägre värderad än historiskt snitt

Stockholmsbörsen värderas idag till drygt 13 gånger de vinster som bolagen genererar (klart lägre än 5- och 10-års snittet) och bolagen ser än så länge ut att hålla uppe sina vinster rätt bra. Världen hankar sig trots allt fram, det rullar på. I dessa tider tenderar börsen att leva upp till sitt rykte som ”Drama queen”, kurserna i flera aktier har slaktats. Visst kan det i vissa fall vara befogat men troligen ligger det ”rätta” långsiktiga värdet i många fall någonstans ”mittemellan” topp och botten.

Stockholmsbörsen, P/E 12 m framåt

Fastighetsbolagen värderas till halva värdet

Ett exempel, fastighetsbolagen med kommersiella fastigheter hör till de mer förutsägbara. De har i stor utsträckning inflationsjusterade hyreskontrakt som löper över flera år, räntor på lån som förfaller över flera år. Intäkterna och kostnaderna är med andra ord relativt förutsägbara. Trots detta handlas nu många fastighetsbolag till cirka hälften av vad fastigheterna minus skulderna är värda! Marknaden förefaller nu att fokusera enbart på de stigande räntorna men bortse från att hyrorna stiger i takt med inflationen.

Ökat i Castellum, Thule nytt innehav

Vi har därför nyligen ökat vårt innehav i fastighetsbolaget Castellum. I september har även Thule kommit in som nytt innehav och ersatt Tele2. Thule-aktien har haft en tung utveckling 2022 men vi ser i grunden ett bolag med mycket starkt varumärke och med premiumprodukter som fortsatt förväntas möta en strukturell tillväxt och som nu handlas till historiskt låg värdering. 

Nu när det är som mest dystert – fundera på om du behöver kapitalet du har placerat på börsen eller om du kan koppla bort nedgången. För det vänder, förr eller senare.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.