Riksbanken sänker till minusränta

12 feb. 2015
Matthias Gietzelt
Matthias Gietzelt 
Chef för Investment Management

Under morgonen följde Riksbanken upp sin tidigare överraskande nollränta med att nu sänka reporäntan till minus 0,10 procent, samtidigt som man presenterade ytterligare åtgärder tänkta att hjälpa Sverige ur de deflationistiska tendenser vi har sett på senare tid. Bedömningen man gör angående den globala tillväxten är att den kommer fortsätta förbättras de närmaste åren, även om det möjligen går i en långsammare takt än önskat. Samtidigt är inflationen på ett globalt plan för låg, och riskerna framleds har ökat.

Även om majoriteten av analytikerna trodde att räntan vid dagens penningpolitiska möte skulle vara oförändrad har vår syn tidigare varit att negativ ränta alltjämt var den åtgärd som var mest trolig i det fall att Riksbanken ville stimulera ytterligare. Reporäntan kommer att förbli minus 0,10 procent till dess att den underliggande inflationen är nära 2 procent, vilket man väntar ske under andra halvan av 2016, och man sänker alltså även räntebanan något.

Riksbanken redogjorde också för att man kommer köpa statsobligationer för 10 miljarder kronor, med en löptid mellan 1 och 5 år. Detta i sig är ingen stor summa, och är om något mer ett bevis för att man är beredd att vidtaga ytterligare åtgärder även framöver. I sitt pressmeddelande skriver Riksbanken att man är beredd att snabbt göra penningpolitiken mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Allt för att säkerställa att inflationen ökar mot det långsiktiga målet. Direktionen har fått gräva allt djupare i sin verktygslåda, och har idag alltså sällat sig till skaran länder med negativ ränta. Man följer också Europeiska centralbanken med okonventionella åtgärder då risken för deflation blir allt mer påtaglig.

Med dagens nyhet ville Riksbanken säkerligen överraska marknaden, och speciellt tillgångsköpen är ett exempel på detta. Vi ser det mer som en markering, då summan i sig är för liten för att få någon praktisk effekt. Just överraskningseffekten lyfts fram ytterligare i och med att man snabbt kan tänka sig göra mer, även mellan de penningpolitiska mötena, och detta kommer hålla marknaden på spänn om exempelvis oljepriset sjunker ytterligare. Situationen i sig är ganska prekär, då vi faktiskt har en relativt god tillväxt med en arbetsmarknad som förbättras. Visserligen är inflationstakten låg, men frågan är huruvida dessa åtgärder har någon faktiskt effekt i det avseendet. Säkert är dock att dagens agerande ger en svagare krona, vilket bör vara gynnsamt för svensk export. I vår senaste strategirapport förespråkade vi att finanspolitiken ska ta sitt ansvar, och utnyttja det låga ränteläget för att genomföra omfattande strukturinvesteringar, för att på så sätt ge ytterligare fart i ekonomin.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt