Experten: vi ser möjligheter i räntor och nordiska aktier

3 nov. 2023
Den senaste strategirapporten visar att världsekonomin har försvagats, samtidigt som sannolikheten för en mjuklandning av den amerikanska ekonomin har ökat. Vi ser nu även möjligheter i räntor, som vid sidan av aktier väntas kunna bidra till portföljens avkastning. Med anledning av detta, ökar vi nu exponeringen mot räntemarknaden.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

En ekonomisk hårdlandning kan sannolikt undvikas

Som det ser ut nu undviks sannolikt en ekonomisk hårdlandning men olika länders förutsättningar skiljer sig kraftigt åt. Utvecklingen i Sverige och Europa väntas vara svag och utsikterna för 2024 är blygsamma. Dock tror vi att en återhämtning kan inledas under nästa år. I USA, som hittills har lyckats hålla emot väl, väntas ekonomin också dämpas i spåren av de kraftiga räntehöjningarna.

Strategerna tror på räntor och nordiska aktier  

Den senaste strategirapporten visar att vi tror på aktiemarknaden och att förutsättningarna för räntemarknaden samtidigt har förbättrats. Med räntor på attraktiva nivåer väljer vi att lyfta betyget för räntor från neutralt till övervikt. Samtidigt sänker vi betyget för alternativa tillgångsslag till maximal undervikt. Det innebär att vi nu har en övervikt mot räntor och nordiska aktier. Generellt är värderingen på Stockholmsbörsen attraktiv, samtidigt som bolagen uppvisar en god vinsttillväxt.  

I nuläget har vi valt att ligga kvar med en neutral ränterisk, för att kunna öka på strax innan räntorna faller. Vi föredrar i dagsläget kreditrisk framför ränterisk och High Yield över stats- och bostadsobligationer. Även om konkurserna ökar är återbetalningsförmågan i bolagen fortsatt god, vilket gör att vi gärna tar kreditrisk idag. Samtidigt får den högre förväntade avkastningen sättas i relation till kreditrisken.  

Hur ser utvecklingen ut för globala aktier och den svaga kronan?

Inom globala aktier fortsätter vi att förespråka amerikanska aktier, vilket har varit lönsamt under året. Vi väljer däremot att minska exponeringen något mot tillväxtbolagen. Det beror på den mycket starka utvecklingen tillsammans med det faktum att räntesänkningarna nu har skjutits fram något.

Hur ser då utvecklingen ut för den svenska kronan? Vi har svårt att hitta argument för att den svaga kronan ska stärkas i närtid och bedömer därför att den kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer, även under hösten.  

Vill du få hjälp att se över dina investeringsmöjligheter?

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig. Vill du läsa strategirapporten i sin helhet? Då hittar du den senaste strategirapporten här.  Eller läsa mer om hur vi jobbar med förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!