Hur påverkar inflationen ditt sparande?

26 apr. 2022
Du har nog inte kunnat undgå att dina vardagliga inköp plötsligt känns betydligt mer i plånboken. Det märks när du tankar bilen, handlar mat och betalar din elräkning. Inflationen gör att det har blivit dyrare, mycket dyrare. Men inflationen påverkar inte bara priserna, utan även ditt sparande.

Efter flera år av bortavaro, har nu inflationen knackat på igen – och det med besked. De senaste månaderna har prisstegringarna slagit rekord runt om i världen, så även här i Sverige. Mycket beror på engångsfaktorer som exempelvis den komponentbrist och de logistikproblem som har skapats i kölvattnet av pandemin. Men även det fruktansvärda kriget i Ukraina har skapat stora problem på energi- och spannmålsmarknaderna. Dock pekar mycket på att detta inte enbart beror på engångsfaktorer, utan att inflationen nu har kommit för att stanna. Vi behöver därför förbereda oss på att den kommer att ligga på en högre nivå än den som vi har vant oss vid – även långsiktigt.

Högre inflation känns förstås i plånboken och det kan även komma att kännas i portföljen. Om det blir som befarat kan ditt sparande påverkas kraftigt om du inte anpassar det efter rådande inflation. För att spara säkert när inflationen går upp, är det framför allt ditt räntesparande som du bör se över.

Det kan kännas tryggt att placera sina pengar i ett sparkonto på banken, men det kan vara precis tvärtom. En stigande inflation tenderar nämligen att ”äta upp” den eventuella ränta som du får på ditt sparande – och tyvärr mer där till. Risken är stor att inflationen sakta men säkert äter upp ditt kapital.

Men sparräntan stiger väl ändå när inflationen går upp, kanske du tänker? Det stämmer, vilket många redan har märkt av på de stigande bolåneräntorna. Dock tenderar räntorna på dina sparkonton att öka långsamt. Tyvärr blir inte heller ökningen tillräckligt stor, för att kunna kompensera för inflationen fullt ut. Obligationspriserna sjunker dessutom med stigande räntor. Något som gör det svårt att få avkastning i räntefonder.

Så vad kan du göra för att skydda ditt sparande när inflationen stiger? Vi ger dig tre tips på vad du kan göra redan idag:

  1. Försök att minska ditt sparande i bankkonton och för en dialog med banken om valet av konto för det kapital som du ändå vill ha kvar där. Finns det ett konto som skulle ge dig en bättre ränta? Tänk även på att kontot bör ha en svensk insättningsgaranti.

  2. Se över om ditt sparande ligger på en rimlig risknivå och överväg om det kan vara värt att utöka aktieandelen? Titta på ditt sparande utifrån din unika situation. Om du själv har intresset och tiden som krävs så kan du förvalta din portfölj på egen hand. I annat fall, kan du ta hjälp av en rådgivare.

  3. Gör ett eget test där du försöker simulera vad den ökade inflationen skulle få för konsekvenser för ditt sparande. När du har en kalkyl kan du sedan skapa en plan för att förvalta ditt sparkapital på bästa sätt och agera efter den.

Det är viktigt att du tar fram en strategi för ditt sparande som är skapad utifrån din situation. Därefter bör du hålla dig uppdaterad och ser över ditt sparande på nytt när det ekonomiska läget förändras. Det som är rätt idag, behöver inte vara rätt imorgon. Om det känns svårt att veta vilken väg som är rätt för dig, kan du ta hjälp av oss på Söderberg & Partners.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!