Nya strategirapporten ger hopp i börsmörkret

13 juni 2022
Tillväxtförväntningarna har sjunkit rejält under det senaste året och finansmarknaderna har följt med. Något som inte har fått många att höja på ögonbrynen, med tanke på det läge som vi befinner oss i just nu. Rysslands invasion av Ukraina, de kraftigt stigande råvarupriserna och att vi nu har den högsta inflationstakten sedan 80-talet målar sammantaget upp en ganska dyster bild av det ekonomiska läget. Trots det, ger vår nya strategirapport lite hopp i börsmörkret.

Kombinationen av stigande räntor (med fallande värden på ränteinvesteringar) och sjunkande aktiemarknader, har verkligen inte underlättat investeringsbesluten under den turbulenta period som 2022 har bjudit på.

Men vår senaste strategirapport visar att det finns lite ljus i tunneln, trots allt. Våra strateger ser en relativt god global efterfrågan, samtidigt som vinstprognoserna förblir positiva. Dessutom gör de låga värderingarna att bolagen blir mer attraktiva.

Värderingarna har sjunkit rejält den sista tiden och våra strateger bedömer nu att den största delen av ränteuppgången ligger bakom oss. Osäkerhet kring centralbankernas framtida agerande innebär såklart en risk i det korta perspektivet. Dock pekar mycket på att inflationstakten sakta kommer att börja falla.

Den nya strategirapporten ger en positiv syn på aktier och våra strateger har genomfört en hel del förändringar i aktiestrategin. Du hittar alla förändringar i den senaste strategirapporten, men vi listar några exempel redan nu:

  • Vi sänker betyget för tillväxtmarknaderna till följd av Corona-restriktioner som skapar utmaningar för den kinesiska ekonomin. De höga energipriserna påverkar också tillväxten negativt i länder som Kina och Indien, vilka är stora råvaruimportörer.
  • Vi höjer betyget för Asien/Stillahavet på grund av att dessa marknader har en mer värdeinriktad karaktär. Regionen klassas även som något mer defensiv, vilket kan vara bra i osäkra tider.
  • Vi sänker betyget för bank- och finanssektorn bland våra globala sektorer. Detta för att en planare räntekurva kommer att påverka bankerna negativt.
  • Vi höjer betyget för materialsektorn till följd av råvarubristen som bojkotten mot Ryssland har resulterat i, vilket har skapat en obalans i utbud och efterfrågan.

Genom våra förändringar i aktiestrategin, behåller Söderberg & Partners en bred sektorexponering. Något som är att föredra när vi går in i en mognare fas av konjunkturen.

Samtidigt är synen på räntesparande generellt sett mer negativ. Men rapporten visar även något annat: Det finns nu intressanta investeringsmöjligheter på räntemarknaden – för första gången på väldigt lång tid.

Förändrad syn på High Yield och durationsrisk

Under det senaste året har våra strateger stått fast vid rådet att begränsa ränterisken genom en kort ränteduration. På så vis minskar du risken för stora förluster, till följd av stigande räntor. Nu är bedömningen dock att den stora delen av ränteuppgången ligger bakom oss. Därför höjs betyget för ränte- och durationsrisk i vår senaste strategirapport.

Den så kallade kreditspreaden, har stigit under våren. Det skapar möjligheter på räntemarknaden för första gången på lång tid. Detta belyser vi i strategirapporten, där High Yield nu får ett högre betyg samtidigt som betyget för Stat & Bostäder sänks.

Den svenska kronan bedöms vara kraftigt undervärderad

Fram till nu har våra strateger förutspått en allt starkare dollar, något som har visat sig stämma väldigt bra. Detta förändras dock i den nya strategirapporten, där dollarn bedöms vara mycket övervärderad i motsats till den svenska kronan som istället är rejält undervärderad.

Möjligheterna är därmed stora att kronan kommer att bli starkare framöver ­- både i jämförelse med dollarn och euron.

I vår nya strategirapport hittar du mer information om det rådande investeringsläget.

Vill du ha hjälp att se över placeringen av ditt kapital?

Fyll i formuläret nedan så återkommer en av våra rådgivare till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!