Strategirapport Maj 2022
You´re on Your Own

Finans, Analyser, Strategirapport
19 maj 2022
Nej, du som kund till Söderberg & Partners står självklart aldrig ensam. Tvärtom så är vi alltid med dig, oavsett marknadsläge. Titeln syftar i stället på faktumet att tiden med extremt låga räntor nu är förbi och att vi alla måste slå oss fria från beroendet av centralbankerna.

Med Rysslands invasion av Ukraina, kraftigt stigande råvarupriser och den högsta inflationstakten sedan 80-talet så är det inte konstigt att tillväxtförväntningarna har sjunkit rejält under året. Och finansmarknaderna har hängt med nedåt. Med en kombination av stigande räntor (fallande värden på ränteinvesteringar) och sjunkande aktiemarknader har det inte funnit många ställen att söka skydd under en osedvanligt turbulent period.

Allt är dock inte mörker utan den globala efterfrågan finns dock ändå där, vinstprognoserna för börsbolagen höjs och värderingarna har snabbt blivit attraktiva. Med lite förväntat fallande inflationstakt framöver och lite mindre skräck över vad centralbankerna kan tänkas hitta på, så finns det även positiva utsikter att ta fasta på. Bara inte centralbankerna förstör allt för snabbt. Läs mer i årets andra strategirapport.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.