Strategirapport Maj 2022
You´re on Your Own

Nej, du som kund till Söderberg & Partners står självklart aldrig ensam. Tvärtom så är vi alltid med dig, oavsett marknadsläge. Titeln syftar i stället på faktumet att tiden med extremt låga räntor nu är förbi och att vi alla måste slå oss fria från beroendet av centralbankerna.

Med Rysslands invasion av Ukraina, kraftigt stigande råvarupriser och den högsta inflationstakten sedan 80-talet så är det inte konstigt att tillväxtförväntningarna har sjunkit rejält under året. Och finansmarknaderna har hängt med nedåt. Med en kombination av stigande räntor (fallande värden på ränteinvesteringar) och sjunkande aktiemarknader har det inte funnit många ställen att söka skydd under en osedvanligt turbulent period.

Allt är dock inte mörker utan den globala efterfrågan finns dock ändå där, vinstprognoserna för börsbolagen höjs och värderingarna har snabbt blivit attraktiva. Med lite förväntat fallande inflationstakt framöver och lite mindre skräck över vad centralbankerna kan tänkas hitta på, så finns det även positiva utsikter att ta fasta på. Bara inte centralbankerna förstör allt för snabbt. Läs mer i årets andra strategirapport.

Läs rapporten här

Klimatomställningens koppling till inflationen

Världen behöver inom snar framtid ställa om till förnyelsebar energi. Främst för att skapa en hållbar värld för framtida generationer, men även för att minska beroendet av andra länder. Hur kan omställningen påverka inflationen, hur kan de negativa konsekvenserna minimeras och vad betyder det för de finansiella marknaderna?

Läs hela fokusdelen om Klimatomställningen

Råvarors roll i en föränderlig värld

Kriget i Ukraina och nedstängningarna runt om i världen till följd av covid- 19 har exponerat svagheter i de globala försörjningskedjor som vi länge har förlitat oss på Vi befinner oss nu i en situation där företag och ibland hela länder kämpar med att få tag på produkter som man fram till nyligen haft ett obegränsat flöde av Hur hanteras dessa svårigheter, och vad blir effekterna på den globala ekonomin?

Läs hela fokusdelen om Råvaror

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.