Osäkra prognoser när valutorna svänger

10 apr. 2015

Och så står vi inför en rapportsäsong igen där förväntningarna är högt uppskruvade. Fokus ligger i vanlig ordning på verkstadsbolagen, som på den svenska börsen står för drygt 30 procent av marknadsvärdet. De är dessutom exportberoende och påverkas stort av utvecklingen globalt och framförallt i Europa.

Under senare år har analytikers förväntningar generellt alltid varit för höga, där trenden har varit att prognoserna är höga i inledningen på året för att sen revideras ned senare. Men man kan inte helt klandra analytikerna: om gamla samband håller så pekar indikatorer sedan en längre tid tillbaka på att vi står inför en återhämtning, om än i lugn takt. Det gör också att avvikelsen i utfallet relativt analytikernas prognoser snarare bör vara mindre än tidigare nu när tillväxten är låg, men samtidigt har börsens utveckling förutom av makrostatistik också bland annat styrts av kapitalflöden.

Förutom svårbedömda faktorer som exempelvis politiska beslut och effektiviseringar i bolagen finns en annan komponent som gör antaganden om den kortsiktiga utvecklingen allt svårare: valutapåverkan. Det gäller inte bara makroekonomin i stort, utan också förutsättningarna för börsbolagen. Valutor är alltid en nyckfull parameter, men konsekvensen av att centralbanker nu gör allt för att ta ledningen i valutakriget blir alltmer osäkra prognoser. Bolagens geografiska exponering spelar då allt större roll och fel timing i valutasäkringar kan plötsligt leda till vinstvarningar. Hittills i år har dock nedrevideringarna av vinstestimaten inte behövt bli så stora. Under året väntas dollarutvecklingen bidra starkt till tillväxten för de svenska verkstadsbolagen medan den är negativ för främst detaljhandelsbolag som gör sina inköp i dollar, samt för de bolag som har en större del av sina produktionskostnader i USA.

Ökade svängningar på valutamarknaden skapar alltså en större osäkerhet i prognoserna. Det gör att överraskningarna i rapportsäsongen också kan bli relativt omfattande. Den amerikanska rapportsäsongen har precis inletts och tydligt är här att förväntningarna på den starka dollarns negativa påverkan är stora, där det bland annat talas om en ”vinstrecession”. Alcoa, som var först ut i rapportfloden, lyckades dock överträffa förväntningarna och det dels just på grund av valutautvecklingen. Risken finns självklart att analytiker har tagit ut svängarna väl mycket och vi får se om den positiva inverkan från dollarn på de svenska bolagen är korrekt uppskattad.

På börsen i stort kan vi glädjas åt att dollarns riktning är uppåt. Historiskt sett har Stockholmsbörsen haft en god utveckling när dollarn har stärkts mot kronan och effekten är tydligast de tolvmånadersperioder där dollarn är upp mer än 20 procent, vilket är fallet just nu.