Vad tror experterna om börsåret 2023?

13 feb. 2023
I slutet av januari publicerade Söderberg & Partners årets första strategirapport. Rapporten visar på fortsatt osäkerhet samtidigt som vi kan se en del ljusglimtar vid horisonten. Vad tror egentligen experterna om börsens utveckling under 2023? Söderberg & Partners investeringsstrateg, Marcus Tengvall, ger oss sin syn på den närmaste framtiden.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

2023 har inletts med en kraftig börsuppgång

Inledningen av året har bjudit på en mycket stark börsuppgång. Stockholmsbörsen steg med hela 7,9 procent under bara januari. Det innebär att många som har valt att minska andelen aktier i portföljen under 2022, har missat en del av uppgången. Så frågan är om det innebär att det är hög tid att öka andelen aktier nu?

”Det är alltid vanskligt att jaga uppgången och rent psykologiskt tenderar investerare att lägga på risk i tider av börsuppgång. Och när det är som värst och det känns som mörkast, lämnar många börsen. Över tid kan det vara en väldigt kostsam strategi. Ser vi till den senaste tidens styrka kan vi tycka att det har gått lite väl snabbt och att vi troligtvis kan få en mer turbulent vår”, menar Marcus.

Blickar vi ut över 2023 bedömer vi att mycket av fjolårets osäkerhet kommer att bestå. Dock kommer förutsättningarna för de finansiella marknaderna se något annorlunda ut. Det som skiljer 2023 från 2022 är bland annat att vi nu har nått toppen av inflationstakten i USA. Något som även innebär att vi skymtar slutet på räntehöjningarna. 

”Det är positivt då det minskar den ränte- och inflationsoro som har präglat börserna under 2022. Samtidigt ser vi svaghetstecken i den globala ekonomin, vilket kan ha en negativ effekt på bolagsvinsterna. Våren kommer med hög sannolikhet präglas av en fortsatt osäkerhet, vilket bör föra med sig mer turbulenta marknader”, säger Marcus Tengvall, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.  

Hur ser förutsättningarna ut för börsen under 2023?

Om vi ska sammanfatta de förutsättningar som finns för börsens utveckling under 2023, kan vi se några positiva tecken:

  • Inflationstakten faller. Vi har troligtvis nått toppen av inflationstakten i USA, vilket minskar inflationsoron. 
  • Centralbankerna väntas pausar räntehöjningarna. Givet att inflationstakten fortsätter ned kan Fed ta ett steg tillbaka från sin åtstramning och pausa räntehöjningarna.
  • Den stora ränterörelsen ligger förmodligen bakom oss. Om vi blickar ut över 2023, väntar vi oss inte att räntor kommer att fortsätta att stiga.
  • Dollarstyrkan avtar. Vi bedömer att dollarn kan fortsätta försvagas under året i takt med att Fed närmar sig räntetoppen.
  • Kina har släppt på covidrestriktionerna. I december 2022 övergav Kina sin nollcovidpolitik och släppte på restriktionerna.
  • Aktiemarknadens värdering är under historiskt snitt. Efter fjolårets börsfall föll värderingen på aktiemarknaden. Vi väntar oss däremot att vinsttillväxten kommer bromsa under året vilket gör att aktiemarknaden inte är riktigt så billig som den ser ut just nu.

Samtidigt kan vi se att recessionsriskerna ökar under 2023 och att det i sin tur ökar risken för fallande bolagsvinster.

”Helåret 2023 har alla möjligheter att leverera en positiv årsavkastning, men det kräver att vi får en mjuklandning av den globala ekonomin och centralbanker som tar ett steg tillbaka”, säger Marcus.

Strategirapporten ger dig vägledning på börsen

Efter den starka inledningen av 2023 och den konjunkturella svaghet som vi står inför, har vi valt att genomföra en del förändringar i aktiestrategin. Vi listar de betyg som har förändrats i den nya strategirapporten:

  • Kommunikationstjänster får höjt betyg från gult till ljusgrönt.
  • Dagligvaror får höjt betyg från orange till gult.
  • Materialsektorn får sänkt betyg från ljusgrönt till gult.
  • Industrisektorn får sänkt betyg från gult till orange.

Så vad betyder betygen? Signalskalan är röd, orange, gul, ljusgrön och mörkgrön, där röd uttrycker största undervikt och mörkgrön största övervikt. Med övervikt menas att vi tror att aktier inom denna sektor kan gå bättre än övriga aktier i genomsnitt eller index – och med undervikt menas det motsatta. Generellt är alla taktiska förslag balanserade, vilket innebär att om en kategori får ett positivt betyg, får en annan kategori ett negativt betyg.​

Vill du läsa hela vår strategirapport? Då finns den att ta del av här.

Rapporten innefattar även två spännande temadelar. I temadelen Kryptokungens fall kan du fördjupa dig i kryptovalutornas fall under 2022, då vi även fick se kryptokungens kollaps. Dessutom kan du läsa mer om strategiska principer för en långsiktig förvaltning i temadelen Simma lugnt i stormiga hav.

Vill du ha hjälp att se över din portfölj och lämplig risknivå?

Hos oss på Söderberg & Partners kan du få du en personlig rådgivare som lär känna dig och dina förutsättningar. Tillsammans kan ni se över fördelningen i din portfölj och bygga en långsiktig strategi. Du avgör själv hur delaktig du vill vara i kapitalförvaltningen.

Kontakta oss, så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa till med. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!