Full koll och bättre premier med Söderberg & Partners skadeanalyser

Söderberg & Partners skadeanalyser skräddarsys efter varje kunds behov och är enkla att ta till sig. Med analyserna som grund får kunderna en bra och tydlig överblick av försäkringssituationen och kan i slutänden få bättre priser och villkor

Försäkringsbolagen kan bland annat förse sina kunder med skadehistorik. Ett dilemma är att den värdefulla informationen kan vara svår att ta till sig. En förklaring till det är att den ofta förpackas i svåröverskådliga kalkylblad.

– Vi vill göra det enkelt för våra kunder att få bra koll på sina försäkringsengagemang som ett led i att hitta prisvärda och effektiva försäkringsskydd. Därför kan vi erbjuda skadeanalyser som en del av vår analysdrivna rådgivning, säger Niklas Martinsson, analytiker på Söderberg & Partners.

Skadeanalyserna presenterar kundernas skadestatistik på ett snyggt och lättillgängligt sätt. De tas fram så att kunderna enkelt ska kunna få en överblick över deras skadesituation.

– Varje kund har ett unikt behov av information. Därför anpassar vi varje analys till den enskilda kundens verksamhet och tillgång till data. På så sätt slipper kunden få irrelevant information som stjäl tid från det som är viktigt, säger Niklas Martinsson.

Bra hjälpmedel vid skadeförebyggande arbete

Skadeanalyserna kan tas fram för alla försäkringsprogram där det finns statistik, till exempel motor-, företags- och fastighetsförsäkringar. Ett fall kommer från en kund i transportbranschen. Bolaget hade en stor fordonsflotta och många olika försäkringar. Sammanställningen av skador från försäkringsbolaget var svår att dra direkta slutsatser från. Söderberg & Partners analytiker sammanställde en skadeanalys som rådgivaren tog med sig till kundmötet.

– Analysen uppskattades och under mötet kom de fram till att de även ville se skadefördelningen per fordonsklass. I den efterföljande skadeanalysen hade vi med denna fördelning och det bidrog till att kunden fick analysen på den detaljnivå som efterfrågades och stärkte sin kunskap inför den kommande upphandlingen, säger Niklas Martinsson.

Skadeanalyser kan upprättas närsomhelst, specifikt för en upphandling eller i jämna intervall: till exempel varje kvartal, halvår eller år. Vad som ska mätas kan också variera, allt beroende på syftet och tillgänglig data.

 

Fakta: Söderberg & Partners skadeanalys

• Presenterar skadorna på ett tydligt sätt

• Ger en överblick över skadeutvecklingen över tid

• Anpassas efter varje kunds förutsättningar och behov

• Kan användas inom alla försäkringsprogram

För ytterligare information om skadeanalyser, kontakta er rådgivare på Söderberg & Partners.

 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.