Har ert företag rätt skydd mot stormskador?

21 feb. 2022
I slutet av januari drog stormen Malik in över landet med en vindstyrka om närmare 40 meter per sekund i vissa områden och lämnade därigenom många svenskar med förödande skador och utan ström. Det finns därför goda anledningar för svenska företagare att se över sitt skydd när det kommer till just stormar, och att man står förberedd för det ibland extrema och oförutsägbara svenska klimatet. Stormskador har under de senaste tio åren varit den vanligaste och mest kostsamma naturskadan som drabbat Sverige. Under 2020 betalade försäkringsbolagen ut nästan 400 miljoner kronor för stormskador och när stormen Gudrun drog fram 2005 orsakade den över 90 000 skador till ett skadebelopp över 4,5 miljarder kronor.

Vilka skador täcks av stormskydd?

Företagsförsäkringar innehåller i regel ett stormskydd för fysisk skada på byggnad, egendom i byggnaden och för fast monterad egendom på byggnaden. Det innebär att stormskyddet är begränsat då det inte omfattar övrig egendom, exempelvis lös egendom kring byggnaden och bilar som inte finns placerade i byggnaden. Har du en skogsfastighet finns anledning att diskutera andra former av försäkringar som skogsförsäkringar och liknande.  

För att försäkringens stormskydd ska kunna tillämpas och ersätta skadorna krävs att det handlar om just storm – vilket innebär en vindstyrka på över 21 meter per sekund. Skyddet gäller i regel både då egendom skadas direkt av vinden och om den skadas genom nedfallande träd eller av andra föremål som vinden fört med sig.  

Viktiga undantag  

I dessa företagsförsäkringar finns dock en rad undantag som kan vara bra att vara medveten om. Ett viktigt undantag är att skador vars uppkomst eller omfattning påverkats av bristfälligt utförande, konstruktionsfel, ingrepp i den bärande stommen, försummat innehåll eller angrepp av röta, mögel, skadedjur eller skadeinsekter inte omfattas av företagsförsäkringens stormskydd. Det är också vanligt att försäkringen inte omfattar tält, skyltar, puts, båthus och växthus. Det finns därmed en rad undantag i stormskyddet som du bör undersöka så att du i slutändan har ett försäkringsskydd som täcker just ditt behov.  

Sammanfattningsvis skyddas framför allt byggnader som uppbringats på ett korrekt sätt och fast monterad egendom på byggnaden. För att egendomen i byggnaden ska omfattas krävs dessutom att byggnaden som sådan uppfyller försäkringsvillkorets krav och inte faller under något undantag.  

Kostnader i samband med strömavbrott  

En fördel med företagsförsäkringen är att den i regel lämnar ersättning för avbrott i verksamheten. En särskild risk vid storm är just strömavbrott som kan medföra kostsamma konsekvenser för ditt företag. När det kommer till marknadens företagsförsäkringar kan dock avbrottsersättningen för strömavbrott skilja sig åt. Det är inte ovanligt att marknadens standardlösningar erbjuder en varierande ersättningsmodell, där vissa bolag ersätter 500 000 kr per skadetillfälle och andra 15 000 000 kr.  Om du bedriver en verksamhet som är beroende av elektricitet och där kostnaderna kan bli omfattande vid strömavbrott bör du därför undersöka vilket försäkringsbelopp som gäller för just din försäkring.  

Marknadens företagsförsäkringar har dessutom en karenstid när det kommer till avbrottsersättning för bland annat strömavbrott. Att försäkringsvillkoret innehåller en karenstid innebär att försäkringen inte ersätter kostnader för strömavbrottet i dess inledande fas. Hur lång karenstid som tillämpas skiljer sig mellan marknadens försäkringsvillkor. En vanlig karenstid är 48 timmar, men den kan också vara 24 eller 72 timmar. Beroende på verksamhet kan det därför vara bra att undersöka hur just ditt skydd ser ut i detta avseende och om det finns anledning att sänka karenstiden till exempelvis 24 timmar, för att säkerställa att du i ett tidigt skede får ersättning för eventuella kostnader i samband med strömavbrott.  

Att tänka på:  

  • Företagsförsäkringen ersätter egendomsskador vid storm, men skyddet är samtidigt begränsat av en rad undantag som du bör undersöka för att säkerställa att det räcker för just din verksamhet. 

  • Företagsförsäkringen ersätter kostnader i verksamheten för strömavbrott, men hur hög ersättningen är kan skilja sig åt samtidigt som karenstiden i vissa fall kan medföra att du inte får någon ersättning de första tre dagarna (72 timmar). 

  • För att du ska ha rätt skydd när stormen är framme är det därför viktigt att du har koll på hur just försäkringssituation ser ut och vad just din verksamhet behöver.

Behöver du hjälp att se över hur ditt företag är skyddat mot stormskador?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Vi hör av oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.