M&A-försäkring – för trygga företagsöverlåtelser

Vid förvärv eller avyttringar av bolag ställs du inför en rad stora risker – oavsett om du är köpare eller säljare. Riskerna kan vara svåra att förutse och av olika slag. För att få rätt skydd, kan ett flertal olika försäkringar vara relevanta som alla samlas under begreppet M&A-försäkring. Våra specialister reder ut vilka försäkringar som vanligtvis finns tillgängliga och hur du ska tänka för att få ett riktigt bra skydd.

Vad är en M&A-försäkring?

M&A är en förkortning av Mergers and Acquisitions och handlar om företagsöverlåtelser och sammanslagningar av bolag. M&A-försäkring är egentligen ett samlingsnamn för ett flertal olika försäkringslösningar, som skyddar dig mot risker som är kopplade till förvärv eller avyttringar av bolag, affärsenheter eller fastigheter.  

M&A-försäkringar kan användas av både köpare och säljare som vill flytta riskerna till ett försäkringsbolag och på så vis underlätta förhandlingarna. 

Vad kan skyddas genom M&A-försäkringar?

Riskerna som är kopplade till företagsöverlåtelser är många, därför krävs ofta komplexa försäkringslösningar som har anpassats till transaktionen och företagets unika riskprofil. Men även om försäkringslösningen behöver anpassas, finns det flera typer av M&A-försäkringar som är relevanta i transaktioner:  

 • Warranty & Indemnity-försäkring som täcker säljarens finansiella ansvar för okända risker vid brott mot garantierna under ett aktieöverlåtelseavtal. Försäkringen tecknas vanligtvis av köparen.
 • Skatteförsäkring som täcker kända och potentiella skatt- och momsrisker. Det är en viktig försäkring både i transaktioner och omorganisationer. Den kan dessutom användas för att hantera skatterisker som är kopplade till den löpande verksamheten.
 • Skydd mot kända risker. Skräddarsydda försäkringslösningar som ska skydda mot specifika risker som normalt inte fångas upp av andra M&A-försäkringar.
 • Försäkring vid fondstängning som skyddar mot kvarstående ansvarsrisker från historiska försäljningar av företag eller fastigheter och möjliggör en påskyndad nedstängning av en fond eller liknande kapitalstruktur. Denna försäkring är därför mest relevant för private equity och liknande aktörer.
 • Försäkring vid utköp från börsen som skyddar mot risker som är kopplade till uppköp från börsen.

6 skäl till att du bör teckna en Warranty & Indemnity-försäkring

Den mest frekvent använda M&A-försäkringen är den så kallade Warranty & Indemnity-försäkringen. Denna försäkring möjliggör en rad fördelar för både säljare och köpare, jämfört med en oförsäkrad transaktion:

 1. Säljaren får en ”clean exit”. Eventuella krav från köparen till följd av brott mot säljarens garantier under aktieöverlåtelseavtalet riktas mot ett försäkringsbolag istället för säljaren.  
 2. Direkt tillgång till säljlikviden. Säljaren får direkt tillgång till säljlikviden från försäljningen av bolaget eller fastigheten (exempelvis kan escrow undvikas, vilket innebär att säljaren inte behöver sätta av en viss summa pengar på ett spärrat konto hos tredje part under en tid)
 3. Skyddar kommersiellt viktiga relationer, då eventuella skadeanspråk från dig som köpare inte behöver riktas direkt mot kvarvarande nyckelpersoner i det förvärvade bolaget. Istället riktas kravet mot en utomstående försäkringsgivare.
 4. Förhandlingarna underlättas tack vare att försäkringen ofta möjliggör bredare garantier och längre ansvarsperioder, vilket tryggar affären för båda parter.
 5. Köparens osäkerhet minskas. Om köparen känner osäkerhet kring säljarens betalningsförmåga, minskas den eftersom försäkringsgivarna har en god finansiell stabilitet.  
 6. En motpart vid garantibrott. Köparen slipper rikta skadekrav mot ett flertal olika säljare, eftersom försäkringsgivaren träder in i säljarnas ställe.

Specialistkompetens säkerställer rätt M&A-försäkring

På Söderberg & Partners Specialty hanteras mer komplexa försäkringslösningar av specialistteam med lång erfarenhet av nischade försäkringsskydd. M&A-försäkringar är sådana lösningar som kräver noggrann analys och lång erfarenhet.  

Ken Jemtrén, Co-Head för Söderberg & Partners specialist-team M&A Risk and Insurance Solutions, arbetar med att säkerställa att kunderna får rätt M&A-försäkring och upplever att intresset för att teckna dem ökar. 

”Förståelsen för M&A-försäkringarnas betydelse ökar i både företags- och fastighetstransaktioner. Även om M&A-försäkringar fortsatt används mest frekvent av private equity-aktörer, ser vi att även industriella företag, entreprenörer och fastighetsbolag har börjat inse fördelarna”, säger Ken.

Teamet har erfarenhet från hundratals M&A-processer inom en mängd olika sektorer under de senaste åren och är ett av de mest frekvent använda M&A-försäkringsteamen i Norden.

”Oftast handlar det om att kunderna vill skapa trygghet och mervärde i sina transaktionsprocesser, både finansiellt och processuellt. Vårt specialist-team fokuserar därför på proaktiva och transparenta dialoger kring riskhantering, redan i ett tidigt skede av transaktionen”, berättar Ken.

Teamet består av jurister som har bred erfarenhet från några av de största nordiska transaktionerna i närtid. Det behöver dock inte handla om stora transaktioner, utan teamet hjälper även medelstora och mindre bolag som har en aktiv M&A-agenda. Oavsett om det rör sig om traditionella privata förvärv och avyttringar, publika förvärv eller fastighetstransaktioner.

”Användningen av M&A-försäkringar är generellt sett inte begränsad till specifika sektorer. Även om M&A-försäkringar används något mer frekvent i vissa sektorer och ägarstrukturer, så ser vi att alltfler ledande befattningshavare har blivit mer proaktiva i sin riskhantering. Där fyller M&A-försäkringarna en viktig roll”, förklarar Eddie Johansson, Co-Head M&A Risk and Insurance Solutions. 

Vill du veta mer om M&A-försäkringar?

Har du frågor om försäkring eller vill veta mer om oss och våra tjänster? Då är du varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.