Många företag saknar försäkring för sina kundfordringar

12 sep. 2022
I föregående nyhetsbrev kunde du läsa om vår senaste satsning på specialistteam som ska hjälpa försäkringskunder med komplex riskprofil. Nu ska vi titta närmare på ett av de team som ryms under Söderberg & Partners Specialty. Ett team med expertkompetens inom kreditförsäkring, vilken skyddar företag mot osäkra kundfordringar. En viktig försäkring som många företag saknar idag.

Har du ett hål i din företagsförsäkring?

Inom Söderberg & Partners Specialty har vi samlat specialister inom ett flertal nischade försäkringsområden, som exempelvis Cyber, Aviation och M&A Risk and Insurance Solutions. Bland specialistteamen finns också teamet Trade Credit som hjälper företag att försäkra sina kundfordringar. I detta team arbetar bland annat Malin Kronqvist, som har arbetat i 17 år med att hjälpa kunder att skydda sig mot osäkra kundfordringar. Något som ofta missas när företaget försäkras.

”Många tänker inte på att kundfordringarna kan utgöra upp till 30 procent av företagets balansräkning. Det innebär att företaget kan drabbas hårt om betalningar skulle utebli och kundfordringarna saknar försäkringsskydd. Förvånande nog är det en kommersiell risk som ofta är helt oförsäkrad, även på väletablerade bolag”, säger Malin Kronqvist.

Varje år påverkas många företag av kundförluster på grund av konkurser. Många drabbas även av utebliven betalning till följd av störningar i leverantörskedjan, embargon och sanktioner eller andra politisk drivna händelser. Med en kreditförsäkring säkrar du upp dina kundfordringar – och slipper obehagliga överraskningar.

”Kreditförsäkring ingår aldrig i en ”vanlig” företagsförsäkring. Det är en egen produkt som behöver tecknas separat. Lite som en livförsäkring för företaget. Försäkringen triggas av att någon av kunderna hamnar på obestånd eller rent av går i konkurs. Det är en viktig försäkring, då en intäktsförlust kan slå väldigt hårt mot företaget. Ibland ser vi bolag som själva går i konkurs efter att en kund har gjort det”, menar Malin.

En kreditförsäkring behöver alltid anpassas efter försäkringstagarens behov och processer. Arbetet med behovsanalysen kan liknas vid ett hantverk där mångårig erfarenhet kan göra stor skillnad för slutresultatet. Det är därför Söderberg & Partners Specialty erbjuder specialistkompetens inom Trade Credit.

Kreditförsäkring – ett skydd med många fördelar

En kreditförsäkring skyddar företagets kundfordringar. Det sker i huvudsak på två sätt, dels ger den dig löpande information om din kunds betalningsförmåga, dels skyddar den dig om din kund inte kan betala när kredittiden löpt ut. Många använder också kreditförsäkringen som en del i företagets kreditpolicy för att minska riskerna vid kundförluster.

Det finns många skäl till att försäkra dina kundfordringar:

  • Försäkringen täcker vanligen kundförluster upp till 90 %.
  • Du får löpande kreditbevakning av dina kunder.
  • Du skapar trygga rutiner för kredithanteringen.
  • Det ger en enhetlig kreditsyn på ditt företag, oavsett land.
  • Försäkringen begränsar kostnaderna vid kundförluster.
  • Det möjliggör en högre belåningsgrad.

En av de kunder som har upptäckt fördelarna med kreditförsäkring är Lars-Åke Brännström, ordförande och delägare för SwedPaper. Utöver den trygghet som försäkringen innebär för företagets framtid, ser Lars-Åke en stor nytta i att kunna höja belåningsgraden.

”Tack vare försäkringen kan vi idag belåna våra exportfakturor i stora delar av världen med liknande villkor som i Sverige”, säger Lars-Åke.

Vill du veta mer om kreditförsäkring och hur vi kan hjälpa dig att skydda företagets kundfordringar?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.