Nytt samarbete ska förenkla vardagen för Nordens tillverkare

FindMyFactory och Söderberg & Partners har tagit ett gemensamt initiativ med visionen att skapa gemensamma lösningar som underlättar och förändrar vardagen för alla tillverkare. Det nya samarbetet ska ge kunder inom tillverkningsindustrin en smidig lösning som underlättar och skyddar verksamheten.

I takt med att tillverkningslandskapet blir allt mer komplex och konkurrensutsatt blir partnerskap som kan addera värde till kunderna allt viktigare. Vi har därför inlett ett samarbete med FindMyFactory och skapat en gemensam lösning för att underlätta produktionen för tillverkade och erbjuda ett tryggt försäkringsskydd som säkerställer att produktionen kan fortsätta. Det kan frigöra tid för tillverkarna, som istället kan fokusera på det som de är bäst på, just tillverkning. 

En resa mot enklare och tryggare tillverkning

FindMyFactory har länge varit en banbrytare inom att förena tillverkare med kvalificerade produktionsenheter. Genom att erbjuda en smart plattform där behovet av pålitliga tillverknings partners möter ett brett nätverk av inköpare, har de redan gjort det enklare för företag att hitta exakt vad de behöver.

Vi på Söderberg & Partners kan med vårt tjänsteutbud inom försäkring och finans, addera värde och komplettera FindMyFactorys erbjudande. Tillsammans kan vi erbjuda anpassade lösningar som ger synergieffekter för gemensamma företagskunder.

En gemensam investering i framtiden

I en tid där globalisering och digitalisering präglar affärsvärlden, blir partnerskap en allt viktigare faktor för framgång. Det möjliggör inte bara tillgång till nya marknader och expertis, utan det skapar också en flexibel miljö som ger förutsättningar för innovativa lösningar.

"Samarbetet med Söderberg & Partners är ett stort steg mot att förverkliga vår vision om att göra tillverkningsprocessen så smidig och framgångsrik som möjligt. Tillsammans strävar vi efter att skapa en framtid där varje tillverkande företag kan nå sin fulla potential", säger Martin Schneider, vd för FindMyFactory. 

Adam Malmström, affärsutvecklingschef på Söderberg & Partners, håller med Martin och betonar även att ett bra partnerskap är något som båda parter investerar i långsiktigt: "För oss handlar partnerskap om att förstå och stödja varandras mål. Det handlar inte bara om affärsrelationer, utan bygger på ömsesidigt förtroende, samarbete och en gemensam strävan efter att skapa en verklig, varaktig förändring."