Rätt försäkring – på marken och i luften

I en oförutsägbar värld skapas mer komplexa riskprofiler för många bolag. Speciellt inom branscher där hoten är fler och det finns lagkrav att ta hänsyn till. Flygbranschen är en sådan, vilket ställer höga krav på specifik kunskap och noga genomarbetade försäkringsskydd. Specialistteamet Aviation har det som krävs för att skydda flygbolag och piloter, oavsett var de befinner sig.

En nischad bransch som kräver specialistkunskap

Inom flygbranschen finns unika försäkringsbehov och lagkrav som kräver fördjupad kunskap. Inom Söderberg & Partners Specialty har vi samlat ett team med specialister som går under namnet Aviation. Tillsammans besitter de mer än 90 års gedigen erfarenhet av försäkringsprodukter för flygbranschen. Deras nischade expertis används för att identifiera risker och analysera försäkringsmarknaden för att kunna skapa trygga och heltäckande försäkringslösningar.

I teamet Aviation hittar du den breda kompetens som gör det möjligt att hantera försäkringsförmedling för både traditionella motoriserade flygplansklasser och flygplanstyper med en eller flera motorer. Men även för att skapa skydd för flygplatsen i stort. Söderberg & Partners specialister försäkrar bland annat: 

  • Motorflygplan (Piston, Turboprop, Jet)
  • Helikopter (Piston, Turbine)
  • Business Jet (Taxi Air Charter, Commuter, Airlines)
  • Segelflygplan, Ultralight-flygplan och drönare
  • Hangar Keeper, MRO (Maintenance Repair Organisation)
  • Flygplats- och flygfältsansvar.

John Lindholm arbetar som Senior Aviation Specialist på Söderberg & Partners i teamet Aviation. Han ser att försäkringsbehoven varierar både från kund till kund, men även över tid:

"Vår mångåriga erfarenhet inom flygförsäkring gör att vi snabbt kan identifiera våra kunders försäkringsbehov och sätta ihop en lösning som passar deras behov – oavsett hur specifika behoven kan vara och hur de förändras med tiden."

Försäkring för piloter som tvingas stanna på marken

Om en pilot eller en medarbetare inom flygtrafikledningen (ATC/AFIS) skulle vara med om något som innebär att personen förlorar sin licens, medför det ofta både ekonomisk och psykisk skada för den enskilde medarbetaren. Därför är det viktigt att dessa medarbetare erbjuds försäkringsskydd, så kallad Loss of license, som kan täcka utbildningskostnader och stötta omskolningen till en ny karriär.

Aviation-teamet har skapat försäkringslösningar som försäkrar piloternas utbildningskostnader och yrkesförmåga upp till 65 års ålder. Flygbolagen får då hjälp att skydda såväl utbildade piloter i anställning som pilotstudenter under utbildning. Aviation hjälper kunden att skapa ett heltäckande skydd som gäller oavsett om piloten flyger flygplan med fasta vingar eller flygplan med roterande vingar.

”Försäkringslösningen kan tecknas för piloter som är under 50 år och gäller sedan upp till 65 års ålder. Utöver grundskyddet kan du även välja tilläggsförsäkringar som till exempel ger tillfällig ersättning under längre perioder av arbetsoförmåga till följd av en sjukdom eller olycka”, säger John.

Viktiga grundstenar i ett globalt försäkringsskydd

Eftersom flygbranschen är global, slutar inte dina risker vid gränsen. Därför är det viktigt att du får hjälp av specialister som kan skapa starka globala försäkringsskydd. Söderberg & Partners Aviation team har byggt nära relationer med ett brett nätverk av försäkringsbolag över hela världen.

”Vi har arbetat under många år för att bygga bra relationer med internationella försäkringsbolag som lever upp till våra höga krav. Det gör att vi idag har ett stort nätverk och vi arbetar löpande för att vidareutveckla och förbättra vårt nätverk”, säger John.

Team Aviation hjälper dig att analysera försäkringsmarknaden globalt och hitta de bästa villkoren för ditt bolag. Det finns flera anledningar till att du som representerar ett flygbolag, bör ta hjälp av specialister när du ska skapa ett heltäckande försäkringsskydd:

  • Fördjupad branschkunskap. Flyg är ett komplext försäkringsområde. Därför är det klokt att ta hjälp av erfarna rådgivare, som kan branschen. Våra specialister har gedigen kunskap om hur yttre förhållanden som inflation, krig och lagstiftning påverkar försäkringsmarknadens möjligheter och förutsättningar inom just flygbranschen.
  • Rådgivning utifrån dina behov. Om du väljer att ta hjälp av en försäkringsmäklare, får du hjälp att analysera försäkringsbranschen och jämföra villkor. På Söderberg & Partners utgår vi alltid från företagets unika behov i vår rådgivning. Allt för att skapa det bästa tänkbara skyddet.
  • Smidig skadehantering. Om väl olyckan är framme, kan skadehanteringen vara en komplicerad och långdragen process. Det tar då tid och resurser från den dagliga driften, vilket kan bli en kostsam historia. Men så behöver det inte vara. När du tar hjälp av Team Aviation får du hjälp att navigera i processen, oavsett skadans art och storlek. Din rådgivare ser då till att skadeanmälan hanteras snabbt och smidigt av försäkringsbolaget – och att ni får rätt ersättning.

Vill du veta mer om vad Söderberg & Partners Specialty kan hjälpa dig med? Kontakta oss via formuläret nedan, så berättar vi gärna mer om hur vi hjälper kunder i flygbranschen – och vad vi skulle kunna göra för dig. 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.