Skyddar försäkringen mot stormskador & viltolyckor?

Nu kommer hösten smygande, vilket ökar risken för kostsamma stormskador på fastigheter och egendom. Samtidigt ökar även risken för viltolyckor markant under hösten, där flest olyckor sker i oktober och november. Det kan därför vara en bra idé att se över företagets försäkringsskydd redan nu. Vi går igenom vilka risker som ökar under hösten och ger dig några tips på vad du kan göra för att förebygga och begränsa skadan.

Skyddar din företagsförsäkring mot stormskador? 

Företagsförsäkringar innehåller i regel ett skydd mot stormskador på byggnad, egendom i byggnaden och för fast monterad egendom på byggnaden. Det innebär att försäkringsskyddet är begränsat och omfattar alltså inte övrig egendom, som exempelvis lös egendom kring byggnaden och bilar som inte är parkerade inne i byggnaden.  

Det är även viktigt att komma ihåg att försäkringens skydd mot storm bara gäller om det verkligen handlar om en storm – vilket innebär en vindstyrka på över 21 meter per sekund. Skyddet gäller i regel både för egendom som har skadas direkt av vinden och för egendom som har skadas genom nedfallande träd eller av andra föremål som vinden har fört med sig.

Om ditt företag har en skogsfastighet finns det även anledning att överväga skogsförsäkringar, som ett komplement till din företagsförsäkring.

Viktiga undantag i skyddet mot stormskador 

I dessa företagsförsäkringar finns dock en rad undantag som kan vara bra att känna till. Ett viktigt undantag är att skador vars uppkomst eller omfattning har påverkats av bristfälligt utförande, konstruktionsfel, ingrepp i den bärande stommen, försummat innehåll eller angrepp av röta, mögel, skadedjur eller skadeinsekter, inte omfattas av företagsförsäkringen.

Det är också vanligt att försäkringen inte omfattar tält, skyltar, puts, båthus och växthus. Det finns därmed en rad undantag i försäkringsskyddet som du bör undersöka för att kunna säkerställa att företaget har ett försäkringsskydd som täcker alla bolagets specifika behov. 

Sammanfattningsvis skyddas framför allt byggnader som uppbringats på ett korrekt sätt och fast monterad egendom på byggnaden. För att egendomen i byggnaden ska omfattas krävs dessutom att byggnaden som sådan uppfyller försäkringsvillkorets krav och inte faller under något undantag.

Kostnader till följd av strömavbrott  

En särskild risk vid storm är strömavbrott som kan medföra kostsamma konsekvenser för ditt företag. En fördel med företagsförsäkringen är att den i regel lämnar ersättning för avbrott i verksamheten.

Nivån på avbrottsersättningen för strömavbrott skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika försäkringsgivare. En del försäkringsbolag ersätter 500 000 kr per skadetillfälle och andra 15 000 000 kr.  Om du bedriver en verksamhet som är känslig för strömavbrott, där kostnaderna kan bli omfattande, bör du därför undersöka vilket försäkringsbelopp som gäller för just din försäkring. 

Försäkringsbolagen har dessutom en karenstid när det kommer till avbrottsersättning för bland annat strömavbrott. Det innebär att försäkringen inte ersätter kostnader för strömavbrottet i dess inledande fas. Hur lång karenstid som gäller, skiljer sig mellan olika försäkringar. En vanlig karenstid är 48 timmar, men den kan också vara 24 eller 72 timmar. Det kan därför vara bra att undersöka hur just ditt skydd ser ut och om det finns anledning att sänka karenstiden för att säkerställa att du i ett tidigt skede får ersättning för eventuella oväntade kostnader.

Försäkring mot översvämningar

Så sent som i augusti påminde stormen Hans oss om vilka förödande konsekvenser som kan följa av översvämningar. Det är därför viktigt att du ser över företagets försäkringsskydd mot översvämning.

En fastighetsförsäkring kan ge företag som äger fastigheter ersättning om en översvämning har orsakat skador på byggnaden. I de flesta fall ersätter försäkringen skador efter översvämning till följd av att vatten har strömmat från markytan, in i en byggnad eller från ett avlopp. Den ersätter även skador till följd av översvämning som har orsakats av snösmältning, stigande sjö/vattendrag och skyfall. Men detta gäller inte alla försäkringar, se därför över vad företagets fastighetsförsäkring täcker och byt försäkring vid behov.

En egendomsförsäkring täcker kostnaden för egendom i byggnaden som har skadats till följd av en översvämning. Egendomsförsäkringen ingår i en så kallad kombinerad företagsförsäkring. Tänk på att ersättningsnivån samt huruvida försäkringen omfattar även skada på kringbyggnader som exempelvis båthus och växthus, kan variera mellan olika försäkringsgivare.

En översvämning som orsakar egendomsskador kan även orsaka kostsamma driftstopp. Denna risk kan du skydda företaget mot om du har en avbrottsförsäkring. Även denna ingår i en så kallad kombinerad företagsförsäkring.

4 tips när du ska se över företagets försäkringsskydd:  

Det finns några saker som du alltid bör se över för att säkerställa att företaget har ett bra försäkringsskydd mot storm:

 • Företagsförsäkringen ersätter egendomsskador vid storm, men skyddet är samtidigt begränsat av en rad undantag som du bör undersöka för att säkerställa att skyddet är tillräckligt för just din verksamhet.
 • Företagsförsäkringen ersätter kostnader i verksamheten för strömavbrott, men hur hög ersättningen är kan skilja sig åt. Dessutom kan karenstiden i vissa fall kan medföra att du inte får någon ersättning de första tre dagarna (72 timmar). 
 • För att du ska kunna känna dig trygg med att du har rätt skydd när stormen är framme, är det viktigt att du har koll på hur företagets försäkringssituation ser ut och vad just din verksamhet behöver. Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa dig att se över detta och jämföra din nuvarande försäkring mot alternativ på marknaden.
 • Förebygg risken för skador i händelse av översvämning – innan olyckan är framme. Om du agerar innan skadan är ett faktum kan du minska risken för stora skador till följd av storm och översvämning.  Här är tre saker som du kan se över redan nu:
  • Är alla källarfönster täta?  
  • Förvarar du något av värde på källarvåningen?  
  • Finns det stopp i golvbrunnar, stuprör eller avlopp?  

Hur skyddar din privata villaförsäkring mot storm?

Kom ihåg att du även bör se över ditt privata försäkringsskydd mot stormskador och översvämning. En villaförsäkring ger ofta ett bra skydd. I stort sett alla villaförsäkringar ger dig fullvärdesförsäkring på byggnaden, vilket innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. Lösöret har dock alltid en beloppsbegränsning, vilken kan variera mellan olika försäkringsgivare. Därför är det bra att ta reda på vilken ersättningsnivå som gäller för just din villaförsäkring vid översvämning och storm.  

Vi på Söderberg & Partners kan numera även erbjuda dig kostnadsfri personlig rådgivning där vi ser över ditt privata försäkringsskydd. Hos oss kan du teckna privatförsäkringar med villkorsgaranti, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att du får bättre eller samma villkor vid ett byte – till ett riktigt bra pris. Dessutom får du kostnadsfri personlig rådgivning. Kontakta Söderberg & Partners Privatförsäkring för pris och mer information.

Försäkringsskydd vid viltolyckor

De flesta viltolyckor sker under hösten. Enligt Nationella viltolycksrådet skedde totalt 65 697 olyckor under 2022 och utöver det har nästan 60 procent av alla bilförare varit nära en viltolycka men lyckats undvika kollision. Det är därför viktigt att du tar reda på vilket försäkringsskydd företaget har mot viltolyckor.

Om du råkar ut för en viltolycka täcks personskador genom den obligatoriska trafikförsäkringen. Men om fordonet däremot skadas, krävs det istället en vagnskadeförsäkring. Dessutom erbjuder en del försäkringsbolag självriskreducering i varierande grad genom en tilläggsförsäkring för fordon med vagnskadeförsäkring. I en del försäkringar ingår självriskreducering i den så kallade halvförsäkringen, men det gäller inte alla. 

3 tips som hjälper dig att undvika viltolyckor

För att minska risken för viltolyckor, har vi sammanställt tre tips för dig som ska ut på vägarna:

 • Det är som störst risk att råka ut för en viltolycka under gryning och skymning på vägar nära skogsområden med närliggande vattendrag. Dessutom ökar risken där viltstängsel börjar och slutar. Tänk därför på att anpassa hastigheten och var särskilt uppmärksam vid de tider på dygnet och de platser där risken ökar.
 • Var uppmärksam på viltvarningsskyltar och anpassa hastigheten därefter.
 • Om du ser en svart sopsäck på en plogpinne/snöpinne, innebär det varning för lösdrivande renar, så anpassa körningen efter det. 

Vill du få hjälp att gå genom företagets försäkringsskydd?

Vi kan hjälpa dig att gå igenom försäkringsvillkor, undvika fallgropar och jämföra din befintliga försäkring. Boka ett möte med oss eller fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig. 

Boka digitalt möte

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.