Söderberg & Partners Danmark

14 dec. 2015
Söderberg & Partners expanderar inte bara i Sverige. Efter ett år på den danska försäkringsmarknaden finns planer på att växa ytterligare i Danmark.

– Vi är 60 medarbetare på tre kontor i Danmark. Men vi ska bli ännu fler, och vi förväntar oss en fördubbling av arbetsstyrkan under 2016!

Det säger Torben Stubberup, teamledare på Söderberg & Partners verksamhet i Danmark.

I Danmark går Söderberg & Partners ihop med danska försäkringsförmedlaren Dahlberg fr.o.m. januari 2016 och bildar Söderberg & Partners Danmark A/S, vars huvudkontor ligger strax utanför Köpenhamn.

– Både Dahlberg och Söderberg & Partners hade samarbetat länge som medlemmar i Assurexnätverket. Att vi nu har gått samman gör oss redo för att leverera försäkringsdistribution under eget namn över landsgränsen.

Genom samarbetet får Söderberg & Partners direkt en stark närvaro på den danska marknaden i och med Dahlbergs position som landets fjärde största försäkringsförmedlare.

– De 60 medarbetarna inom nya Söderberg & Partners Danmark kan med fler kollegor i ryggen på allvar konkurrera med de största aktörerna i Danmark, säger Stubberup.

Trots att Sverige och Danmark är grannländer är marknaden gällande företagsförsäkring på flera punkter olika. Det är därför viktigt att hålla reda på skillnaderna för att ha ett komplett och konkurrenskraftigt försäkringsskydd.

Vad kan ni erbjuda svenska kunder som behöver hjälp med att försäkra verksamhet i Danmark?

– Vi arbetar, precis som i Sverige, med analysdriven rådgivning. Därför kan vi alltid motivera våra rekommendationer utifrån ett gediget arbete. Vi har därtill lång erfarenhet av den danska försäkringsmarknaden och vet vilket skydd företaget behöver, säger Stubberup.

Vad är då Söderberg & Partners Danmarks unika kompetens och inriktning?

– Vi jobbar mycket brett med företag inom alla branscher, från bygg och fastighet till transport och tillverkande industri. Därtill är vi även branschledande vad gäller konsultansvarsförsäkring på den danska marknaden.

– Men i takt med att vi blir fler så kommer vi att expandera verksamheten inom fler områden En typ av försäkring som vi kommer att fokusera mer på inom kort är kreditförsäkringar, berättar Stubberup.

Hur ska man göra som kund i Sverige för att få er hjälp?

– Kontakta din förmedlare i Sverige så ser vi gemensamt till att ni har ett lika gott skydd, såväl i Sverige som i Danmark. Vi hjälper regelbundet Svenska företag och vet mycket väl hur behoven ser ut, avslutar Stubberup.