Exkluderingar-del 2: Skillnaden mellan etik och hållbarhet, och hur det hänger ihop med lönsamhet

Kajsa Brundin
Kajsa Brundin 
Chef för Investment Management

När jag pratar om hållbara investeringar brukar ordet ”etisk” inte vara långt borta. Det är dock viktigt att känna till skillnaden mellan dessa, och jag ser gärna att vi blir bättre på att skilja dessa åt. Den största skillnaden är att etiska investeringar i sin grundform fokuserar på vad företaget producerar medan hållbara investeringar fokuserar på hur  företaget producerar sina produkter. Förvaltaren investerar inte i företag vars vinst kommer från ”oetiska” produkter som exempelvis alkohol och tobak, ofta utifrån en västländsk norm om vad som är rätt eller fel. Det betyder nödvändigtvis inte att företaget är hållbart. Ett företag som producerar kläder kan i vissa fall vara mindre hållbart än ett företag som producerar alkohol, om det exempelvis i klädföretaget förekommer barnarbete.

Inom etisk förvaltning är också den enda åtgärden att inte investera i bolaget som producerar den oetiska varan. Man kan inte gärna utöva sitt ägarinflytande och få tobaksbolaget att sluta producera tobak. Och tyvärr kommer investeraren inte heller åstadkomma något med sin exkludering, det kommer inte att resultera i att färre cigaretter tillverkas. Exkluderingsstrategier är därför inte någon särskilt ansvarsfull strategi. Inom hållbar förvaltning finns däremot fler åtgärder att vidta – man kan utöva sin rösträtt, ställa frågor, och, om man är storägare, delta i valberedningen. För att nämna några exempel.

Tjänar en investerare på att ta hänsyn till hållbarhet? Det finns ungefär lika många undersökningar som svar på den frågan. Ett försvårande faktum är att det inte finns någon bra definition av ”ta hänsyn till hållbarhet”. Ofta har de strategier som är enkla att definiera undersökts, det vill säga exkluderingsstrategier. Och ofta blandar man i undersökningarna etiska förvaltningsstrategier och hållbara förvaltningsstrategier.

Deutsche AWM gjorde 2012 en mycket intressant metastudie på detta tema, läs här. Studien analyserade över 100 akademiska studiers metod och resultat. Genom kategorisera dessa studier i olika kategorier, lyckades man identifiera ett positivt samband på aktienivå mellan bolagets hänsyn till ESG-faktorer och högre riskjusterad avkastning.

Undersökningen visade också att studier som fokuserar på exkluderingsstrategier i förvaltningen tenderar att komma fram till att dessa varken över- eller underpresterar relativt ”traditionell” förvaltning. Studien argumenterar därför för att det finns ett värde i att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, men att detta värde inte lyckas fångas av förvaltare med hjälp av exkluderingsstrategier.

 

Källa: Deutsch AWM, 2012. Sustainable Investing, Establishing Long-Term Value and Performance