Analys av hållbarhetsarbetet i 1 500 fonder

25 aug. 2015
Intresset för hållbara investeringar har ökat kraftigt den senaste tiden från sparare, media, organisationer och myndigheter. Den tredje hållbarhetsanalys som Söderberg & Partners nu presenterar belyser hur fondförvaltarna tar hänsyn till hållbarheten i förvaltningen och påverkansarbetet.

Projektet som påbörjades förra året av Söderberg & Partners består av tre separata analyser. Först analyserades 12 stycken pensionsbolag och sedan 14 stycken fondförsäkringsbolag. Nu har precis den tredje rapporten, Hållbara Fonder, lanserats där fonderna hos 33 stycken fondförvaltare analyseras.

– Det är jätteroligt att nu kunna lansera den här analysen, den tredje i vårt projekt att utvärdera hur hållbara olika sparprodukter är. Analysen är unik genom att den både ser till hur den enskilda fonden väljer innehav, och hur förvaltarna arbetar som ansvarsfull ägare. Att analysen dessutom täcker hela 1 500 fonder gör att vi verkligen kan hjälpa sparare att göra mer hållbara val, säger Kajsa Brundin som är ansvarig för Hållbarhet och Produktanalyser på Söderberg & Partners.

Tillsammans har de här aktörerna stor makt och de svenska pensionsbolagen förvaltar ett kapital motsvarande ungefär 2 000 miljarder kronor. För att sätta det i ett perspektiv, går det att köpa de sju största bolagen på stockholmsbörsen för den summan – HM, Telia, Ericsson, och de fyra storbankerna. I fondförsäkringsbolagen finns ungefär 900 miljarder kronor, nästan hälften så mycket. Bolagen som ingår i fondförvaltaranalysen förvaltar motsvarande 130 000 miljarder kronor, vilket är en summa som är så stor att den är svår att illustrera med en inköpslista.

– Pengar är makt, och det här är väldigt mycket pengar. När vi sparar via de här aktörerna lämnar vi ifrån oss makt och vi delegerar våra investeringsbeslut, och det är hur bolagen använder denna möjlighet som vi framförallt har undersökt i våra analyser, säger Kajsa Brundin och fortsätter:

– Pensionsbolagsanalysen och fondförsäkringsanalysen kan sägas omfatta alla de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden. Det har inte varit möjligt på samma sätt vad gäller fonder, så här har vi valt att i ett första steg analysera fonder från de viktigaste förvaltarna, för att sedan kunna analysera fler med samma metod. Dessa 33 fondbolag har tillsammans ungefär 1 500 fonder tillgängliga på den svenska marknaden, vilket är nästan hälften av de fonder vi analyserar finansiellt, säger hon.

Ansvarsfullt ägande och positivt urval

Metodmässigt fokuserar Söderberg & Partners på de två viktigaste aspekterna; påverkansarbete (”Ansvarsfullt ägande”) och hur man väljer in hållbara innehav i fonden (”Positivt urval”). Det finns ett litet antal fonder som är bättre än andra fonder på båda punkterna, och det är dessa som Söderberg & Partners vill hjälpa sparare att hitta genom att ge fonderna ett grönt hållbarhetsbetyg. Sedan finns det fonder som är bra på det ena eller det andra, och dem har fått gult i betyg. Fonder som varken är bra på Ansvarsfullt ägande eller Positivt urval har fått ett rött betyg.

– Röda fonder har alltså ingen eller en liten metod för att välja hållbara alternativ till fonden, och om fondbolaget arbetar med påverkansarbete är det mest reaktivt. Det vill säga, den ägaransvarige på fondbolaget kontaktar kanske ett bolag som en fond har investerat i när de har hört talas om någon tveksamhet, och frågar vad som hänt och varför. Gröna fonder, å andra sidan, har både bra metoder för att välja ut hållbara innehav, och de har metoder för att hitta och påverka bolag som riskerar att råka ut för något innan det händer, säger Kajsa Brundin.

Strikta regler för grönt betyg

Söderberg & Partners strikta kriterier för gröna fonder gör att få passivt förvaltade fonder, såsom indexfonder, är gröna eftersom de inte kan välja sina innehav själva. Ett stort antal fonder är röda – t.ex. indexförvaltare utan fokus på ansvarsfullt ägande, och även många fonder inom andra tillgångsklasser.

– En annan intressant betraktelse är att nordiska bolag står sig relativt bra i undersökningen. Av det totala antalet undersökta fonder är 44 % röda, medan om man kollar på nordiska fonder så är antalet 36% röda. Mitt intryck är att det är mer legitimt med hållbarhetsarbete i framförallt Sverige och Norge. Det är också Norden- och Sverigefonder som har bättre genomsnittligt hållbarhetsbetyg än övriga kategorier, avslutar Kajsa Brundin.

Nedan visas de fonder som har fått allra högst poäng i analysen. Dessa fonder rankas högst om vi ser till hur bra verktyg och incitament förvaltarna har att välja ut hållbara innehav, och hur man arbetar som ansvarsfull ägare i regionen eller branschen som fonden investerar i.