Därför behöver entreprenören ett äktenskapsförord

18 nov. 2016

Den som är i stånd att starta ett företag har mycket att tänka på. Flera ställningstaganden ska göras och ett stort engagemang krävs för att verksamheten ska lyckas. I början har företaget kanske inte så stor substans och värdet är följaktligen relativt lågt. I takt med det ökade engagemanget och arbetsinsatsen, ökar förhoppningsvis värdet och plötsligt kan företaget vara mycket värt.

Då kommer dråpslaget, din partner vill lämna dig och ansöker om skilsmässa. Dessutom begärs hälften av värdet på ditt företag. Det företag du skapat och slitit för.

Din partner menar dessutom att det är värt mer än vad som finns i bolaget idag, eftersom att du har haft så god avkastning från bolaget. Detta trots att partnern redan varit med och tagit del av denna avkastning eftersom du plockat ut lön och spenderat ihop. Vid en separation är det inte ovanligt att det uppstår konflikt om företagets värde. Din partner kräver dessutom hälften av dina pensionsavsättningar, trots att hen själv inte tänker dela på sina tjänstepensioner, hen har ju bara varit anställd i företaget hen varit yrkesverksam i. Kan man kräva allt detta? Ja.

Tyvärr är det många som i företagsstarten inte tänker på att se över de familjerättsliga konsekvenserna av att starta företag eller det faktum att detta företag är den primära inkomstkällan. Det har jag full förståelse för. Därför är det upp till oss som jobbar som jurister, revisorer och finansiella rådgivare att påminna företagarna om vikten av att ha koll på vad som händer vid en separation eller vid ett dödsfall, och framförallt varför det är så viktigt med äktenskapsförord.

I många kompanjonsavtal finns ett uppsatt krav på äktenskapsförord för att inte man okontrollerat ska få in nya ägare, är det ett aktiebolag kan man även i bolagsordningen skriva in att aktieägarna har en hembudsskyldighet det vill säga den som vill sälja är skyldig att först erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

Mitt råd är att om du startar ett företag eller redan är entreprenör och ska gifta dig. Se till att upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din partner eller blivande make/maka, om inte för din skull för att seriösa kompanjoner kräver det.

Kontakta oss