Ett äktenskapsförord kan vara avgörande när arv ska utfalla till särkullbarn

25 nov. 2015
Som många vet och läst i tidigare skrivna artiklar så bör alltid personer som lever tillsammans med barn från olika håll (särkullbarn), tänka på sin juridiska situation. Det som de flesta lyfter fram är vikten av att dessa par har ett testamente på plats med anledning av att särkullbarns rätt till arv går före den efterlevande partnerns. Fokus i den här artikeln på personer som är gifta med varandra och vad man kan göra för att se till att särkullbarnens arv inte utgörs av egendom som bara kommer från den ena makens sida.

Vi ponerar följande scenario att två makar, Kim och Sasha, lever tillsammans och Kim har särkullbarnet Maria. I det fall att Kim avlider och de inte har tagit hand om sin juridiska situation skulle Sasha inte erhålla något arv från Kim då Maria har bättre rätt till arv än vad Sasha har.

Men, om man tar ansvar och är proaktiv finns det mycket som man kan åstadkomma genom att ha rätt handlingar på plats. En aspekt som många ibland missar är att för makar med särkullbarn kan ett äktenskapsförord vara till stor fördel för den efterlevande maken.

När Kim avlider så görs nämligen en bodelning mellan Kim och Sasha där allt giftorättsgods ska delas lika. Giftorättsgods är alla tillgångar som makarna har om de inte skrivit någon tillgång som enskild egendom i ett äktenskapsförord. Vart jag vill komma är att om man gör ett äktenskapsförord där man i detta fall skriver att någon tillgång ska vara Sashas enskilda egendom kommer denna egendom inte ingå i bodelningen och kan inte utgöra arvet efter Kim. Det är ett bra sätt för att trygga viss egendom till Sasha, men det är också ett bra sätt för att specificera tydligare vad som i första hand ska tillfalla Maria vid Kims bortgång. I ett äktenskapsförord mellan Kim och Sasha finns det en möjlighet att skriva att en viss tillgång är Kims enskilda egendom, och sedan komplettera med ett testamente där man skriver att när Maria kräver sin laglott, ska det i första hand utgöras av den egendom som är Kims enskilda enligt äktenskapsförordet.

Denna lösning är väldigt effektiv samtidigt som den är tydlig och bringar ofta mycket klarhet men också tydlighet mellan makarna och för särkullbarnen. Det är en lösning som är vanligare ju senare man träffats i livet och tillgångarna inte varit gemensamma lika länge.

När jag gör en sådan här lösning för makar så är jag dock väldigt tydlig med att äktenskapsförordet  inte kan villkoras att gälla endast vid dödsfall, utan det gäller även vid skilsmässa, vilket gör att man får vara tydlig och välja noga hur det ska skrivas. Det går därför inte att komma undan att det är väldigt viktigt att ta juridisk hjälp. Det är nämligen inte svårt att se till att man får handlingarna på plats, men att få de juridiskt giltiga är inte alltid lätt.

Tveka inte att hör av dig om du har några frågor!

Kontakta oss