Nu kan laglotten förloras för barn till personer med tillgångar utomlands

20 mars 2015

Laglottsskyddet för alla bröstarvingar (barn till den avlidne) är starkt förankrat i svensk lag. Nu kommer nya EU-regler som kastar omkull både begrepp och möjlighet för individen att testamentera. Det betyder att laglotten nu kan förloras för barn till personer med tillgångar utomlands, hemvistlandet blir avgörande för arvet. Jag har tagit hjälp av min eminenta kollega, jurist Michael Wigge, att här sammanfatta vad den nya regleringen i korthet innebär.

I Sverige och för svenska medborgare har arv länge styrts av de regler som gäller i det land där den avlidne var medborgare. Arvsreglerna följer av medborgarskapet enligt svensk rätt. Var tillgångarna finns, eller var den avlidne är bosatt har enligt svensk arvsrätt ingen betydelse. Om den avlidne är svensk medborgare och har tillgångar i utomlands tillämpar vi fortfarande svensk lag för hur tillgångarna ska fördelas.

Andra länder kan ha andra lagvalsregler som styr vilket lands lag som skall tillämpas för fördelningen av arvet. Detta kan innebära att flera länders arvsregler kan vara gällande samtidigt.

EU vill lösa problemet med olika länders arvsregler

Problemet med detta är att arvsreglerna i olika stater, även inom EU, skiljer sig åt. Detta kan givetvis skapa stora bekymmer när ett arv ska fördelas.  Arvingar till en avliden utlandssvensk, måste förhålla sig till såväl svenska arvsregler som det andra landets arvsregler. Naturligtvis har detta skapat bekymmer. Inom EU har man, för att komma till bukt med detta problem, enats om enhetliga lagvalsregler när det gäller arv.

Hemvistlandet blir styrande, bröstarvingarna kan bli arvslösa

Från och med den 17:e augusti i år är det inom EU hemvistlandet som är styrande för vilka arvsregeler som ska vara gällande. Vet man inte om detta som utlandssvensk innebär det att arvsfördelningen kanske inte blir så som den avlidne önskade. Framför allt kan detta få stora konsekvenser för arvingarna. Om den avlidne utlandssvensken bor i ett land där bröstarvingar inte har rätt till laglott, kan de svenska bröstaravingarna plötsligt bli arvslösa. Något som varit omöjligt tidigare.

Vad som menas med hemvistlandet är inte heller helt klart. När det gäller svenska pensionärer som delvis bor i Spanien eller liknande, blir det en bedömningsfråga om de anses ha hemvist i Sverige eller Spanien. Lagvalet kan enligt de nya reglerna även regleras i ett testamente. Som arvlåtare kan man alltså själv välja vilka arvsregler som är gällande.

Denna nya lag stipulerar ytterligare hur viktigt det är att varje individ ser till att ha ett juridisk giltigt testamente som reglerar denna fråga, och andra frågor och önskemål om arvet.

Vi på familjerättsavdelningen hjälper dig gärna, hör av dig till oss på familjejuridik@soderbergpartners.se.