Har du gröna fonder i ditt orangea kuvert?

Vi är många som försöker göra miljövänliga och etiska val i vardagen, som att avfallssortera, ta cykeln till jobbet och köpa Fairtrade-produkter. Men det kanske inte alltid är lika självklart att göra ett medvetet och bra val när det gäller vårt pensionssparande. Vilka bolag investerar dina fonder i? Och tar de som förvaltar dina pensionspengar sitt ansvar som ägare i dessa bolag?

Idag förvaltas ca 2000 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet. Det betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och möjlighet att säkerställa att pengarna placeras på ett hållbart sätt. Men i grund och botten är det faktiskt dina pensionspengar, och du som pensionssparare kan själv vara med och påverka. Exempelvis genom att investera i företag där det inte förekommer barnarbete, där de anställda har goda arbetsvillkor eller företag som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

I vår rapport Pensionsmakt kan du läsa mer om detta samt få vår VD Gustaf Rentzhogs syn på makten du som pensionssparare har.

Genom att placera dina pengar i hållbara sparprodukter kan du bidra till långsiktigt hållbara lösningar, och du som pensionssparare kan få avkastning från företag som gör skillnad. En win-win, helt enkelt.

Vad är hållbart pensionssparande?

Inom begreppet hållbarhet ryms en mängd olika frågor, allt ifrån miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Det handlar alltså inte enbart om klimat och miljö, utan även om att företag har goda arbetsförhållanden och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbart fondsparande innebär att de som förvaltar fonden tar hänsyn till dessa aspekter när de fattar investeringsbeslut. Det innebär också att man som ägare försöker påverka bolagen till att bli mer ansvarstagande.

Hur hållbara är de miljömärkta Premiepensionsfonderna egentligen?

Senaste åren har utbudet av fonder som marknadsförs som hållbara ökat markant. Det finns i dagsläget närmare 320 fonder med miljö/etisk märkning (M/E-märkning) på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det finns också ett växande intresse bland sparare och allt fler vill placera sina pensionspengar i en fond där förvaltaren tar hänsyn till miljö- och samhällsfrågor. Men det kan kännas svårt att välja ett hållbart sparande i praktiken, då det finns en uppsjö av information, märkningar och ofta rätt knepig terminologi.

Av de miljömärkta fonderna i Pensionsmyndighetens fondtorg som vi analyserar, har endast 17% fått ett grönt betyg i vår hållbarhetsanalys. 74% har gult betyg och det är till och med så att 9% av de miljö/etisk märkta PPM-fonderna har fått ett rött betyg i vår analys Hållbara Fonder. Det innebär att långt ifrån alla av de M/E-märkta fonderna faktiskt lever upp till förväntningarna om man vill placera hållbart.

Om man dessutom ser hur kapitalet är placerat, så är endast 5% av det samlade Premiepensions-kapitalet placerat i dessa fonder som har fått grönt hållbarhetsbetyg i vår analys.

En förklaring till det skulle kunna vara att sparare tror att man behöver göra avkall på avkastning genom att välja en hållbar fond, men så är faktiskt inte fallet. Det finns snarare mycket forskning som har kunnat visa att hållbara investeringar kan leverera likvärdig eller till och med bättre avkastning än traditionella förvaltningsstrategier. Det beror snarare på vilken hållbarhetsstrategi fonden har.

Jag vill välja ett hållbart PPM-alternativ, hur gör jag?

  1. Kolla ditt orangea kuvert - i vilka fonder är dina pensionspengar placerade idag?

  2. I vårt digitala fondsökverktyg Fund Finder kan du kolla vad dina Premiepensionsfonder har fått för hållbarhetsbetyg – har fonderna ett grönt, gult eller rött ljus i hållbarhet?

  3. Fundera på vad som är viktigt för dig. Vill du absolut inte placera dina pensionspengar i en fond som investerar i företag som tillverkar vapen? I Fund Finder kan du filtrera bort dessa fonder. Där kan du även välja de fonder som inte investerar i bolag som bryter mot mänskliga rättigheter eller bidrar till allvarlig miljöskada. Vi hjälper dig att välja de fonder som matchar dina värderingar och preferenser.

  4. Vi kan också hjälpa till att identifiera fonder som är extra-hållbara och investerar i framtidslösningar, t.ex. förnybar energi. 

Mer information

Vi på Söderberg & Partners gör grundliga analyser av hur fondförvaltarna jobbar med hållbarhet och ställer tydliga krav för att en fond ska få grönt betyg i vår hållbarhetsanalys. För mer information om hur du kan göra ett hållbart fondval, kontakta din rådgivare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Valfritt