Skip to main content Skip to main navigation

FAQ

Om du byter från annat försäkringsbolag garanterar Dina Försäkringar att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen om du kan visa att det tidigare bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse. Villkorsgarantin gäller givetvis enbart om du väljer motsvarande omfattning/tillval vid teckning av den nya försäkringen också; om exempelvis assistensskydd ingick tidigare ska det även väljas vid teckning av den nya försäkringen. Garantin gäller i två år från försäkringens startdatum.

Om du inte särskilt angett det i samband med offert/teckning kommer villkorsgarantin inte gälla för specialförsäkrade föremål, exempelvis dyr konst, klockor eller smycken. Om både Dina Försäkringar och ditt gamla försäkringsbolag skulle täcka skadan gäller garantin endast om det är betydande skillnader i ersättning jämfört med tidigare försäkring (exempelvis skillnader i självrisker och avskrivningsregler omfattas som huvudregel alltså inte). Villkorsgarantin gäller inte för de moment du aktivt har valt bort jämfört med tidigare försäkring (till exempel för att erhålla ett ännu bättre pris).

Det stämmer. Omfattning och prissättning kommer att skilja sig från fall till fall. Har du exempelvis endast trafikförsäkring på din bil idag kommer omfattningen att spegla detta i nya försäkringen. Vill du ändra omfattningen kan du givetvis göra detta, men prisgarantin kommer i det fallet att ersättas med en rabatterad tariff som är unik för dig som Söderberg & Partners-kund.

Vi kan hjälpa dig att säga upp dina befintliga försäkringar vid datumet som de förfaller. I samband med ditt erbjudnade kommer du få en QR-kod som leder till en uppsägningsfullmakt som du signerar med BankID och därefter sköter vi resten åt dig.

Försäkringsbrevet skickas till dig så fort teckningen är genomförd i enlighet med din önskade leveransmetod som du själv väljer i samband med att du accepterar erbjudandet. Fakturan skickas ut cirka 40 dagar innan.

Ja, i samband med att du accepterar erbjudandet finns möjlighet att välja autogiro som betalmetod.

I samband med teckningen har du som kund dialog med Söderberg & Partners kundtjänst. Efter teckning tar Dina Försäkringar över den löpande hanteringen av försäkringen och sköter dialogen vid exempelvis utskick av försäkringshandlingar, ändringar, frågor och skador. Om du skulle råka ut för en skada kontakta www.dina.se. Kontaktuppgifterna till din lokala kundservice anges på dina handlingar.

I ett första steg ber vi dig att fylla i formuläret utefter befintlig omfattning för att kunna ta del av prisgarantin. I slutet av formuläret har du möjlighet att skriva en kommentar på om du önskar byta omfattning på försäkringen.

Du kan få ett erbjudande men det är viktigt att du läser på vad som gäller för just din privatleasing. Ofta ingår försäkringspremien som en del av leasingavgiften och det kan därför vara svårt (eller till och med inte vara möjligt) att säga upp försäkringen i dessa fall.

Vi kommer att använda de uppgifter du lämnat för att ta fram en offert. De kan också komma att användas för att göra en prisjämförelse med andra försäkringsbolag.

Kontakta oss