Integritetspolicy Insurance Consulting

Kontaktuppgifter till person­uppgiftsansvarig

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org.nr. 556707-7648)

Söderberg & Partners (att: Dataskyddsombudet)
Box 7785
103 96 Stockholm

08-451 50 00
info@soderbergpartners.se

Kategorier av personuppgifter

Anställningsinformation – Uppgifter relaterade till din anställning, t.ex. position, vilken arbetsgivare och anställningsform.

Bolagsengagemang – Uppgifter om dina engagemang i bolag, t.ex. styrelseuppdrag, aktieägande i bolag och vilken grad av engagemang du har i bolaget (d.v.s. passivt eller aktivt engagemang).

Cookies – En liten textfil med information om dina inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. 

Familjeförhållanden – Uppgifter om dina familjeförhållanden, t.ex. om din äktenskapsstatus, partner, antal barn och andra närstående personer.

Finansiell information – Uppgifter om din finansiella situation, t.ex. uppgifter om din inkomst eller tillgångar.

Försäkringsinformation – Uppgifter om dina försäkringar, t.ex. tjänstepension eller övriga personförsäkringar.

Hälsouppgifter – Uppgifter relaterade till tecknande av vissa försäkringar, t.ex. sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Identitetsuppgifter – Uppgifter som används för att identifiera dig, t.ex. ditt namn och ditt födelsedatum.

Kontaktuppgifter – Uppgifter som används för att kontakta dig, t.ex. din e-postadress och ditt telefonnummer.

PEP och penningtvättsinformation – Kontroll görs mot listor över personer som utgör så kallade politiskt exponerade personer (PEP) samt andra penningtvättskontroller enligt gällande regler, dessa kan inkludera information såsom namn, födelsedatum, yrke och anledning till att personen finns på listan. 

Personnummer – Uppgifter såsom personnummer och samordningsnummer (om tillämpligt) som används för att säkert identifiera dig. I vissa fall använder vi nationellt ID-nummer och passnummer, när det är nödvändigt.

Skatterelaterade uppgifter – Uppgifter relaterade till din skatt, t.ex. om skattskyldighet efter beräkning.

Vår behandling av person­uppgifter

Vår behandling av personuppgifter beror på vilken relation du har till oss. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att trycka på respektive rubrik nedan.

Vi ingår avtal med det företag eller den organisation som du har en relation med avseende försäkringsförmedling av tjänstepensionsförsäkringar och gruppförsäkringar. Vi behandlar således dina personuppgifter för att kunna för att ge råd och hjälpa företaget eller organisationen som du har en relation med vid val av försäkring, att administrera de försäkringar som valts, samt efterleva diverse rättsliga förpliktelser som följer av tjänsterna.

Vi ingår avtal med det företag eller den organisation du har en relation med, avseende att hjälpa deras anställda eller medlemmar med att hantera och placera sina tjänstepensionsavsättningar och övrig hantering inom företagets pensionspolicy. I vissa fall ingår vi även avtal direkt med dig. Vi behandlar sedan dina personuppgifter för att kunna ge råd och hjälpa dig vid val av och val inom försäkring, för att administrera de försäkringar som du har valt, samt för att efterleva diverse rättsliga förpliktelser som följer av tjänsterna.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna råd om, teckna och administrera såväl frivilliga som obligatoriska gruppförsäkringar. Detta inkluderar försäkringar såsom exempelvis olycksfallsförsäkring och/eller sjukvårdsförsäkring.

Vi behandlar uppgifter om dig som kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har förmedlaruppdrag avseende skadeförsäkringar åt. Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi även ditt personnummer. Vi har rättsliga förpliktelser att dokumentera varje kundförhållande.

Vi hjälper dig som privatpension att teckna privata skadeförsäkringar som exempelvis hemförsäkring, villa, fritidshus eller bil.

Vi kan komma att marknadsföra våra tjänster till dig genom exempelvis telemarketing, nyhetsbrev och eventinbjudan. Vår webbplats använder även cookies vilket skapas när du loggar in på någon av våra webbplatser. Denna behandling är helt frivillig och kan invändas mot när som helst.

För att kunna ingå ett samarbetsavtal eller leverantörsavtal med det företag eller den organisation du representerar behöver vi behandla dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna vidta åtgärder inför avtals ingående och förenkla kommunikation med det företag eller den organisation du företräder.

Om en anhörig till dig är kund hos oss kan vi komma att ställa frågor om familjeförhållanden och ekonomiska situation vilket kan påverka rådgivningen gentemot din anhörige.

På vårt huvudkontor Stureplan 8, Stockholm har vi kameraövervakning i våra lokaler. Detta gör vi av säkerhetsskäl.

Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter enligt GDPR som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Se listan nedan där vi redogör mer utförligt för dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att använda dig av dem.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Frågor & klagomål

Om du har frågor eller funderingar avseende vår personuppgiftshantering som inte kan besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta din rådgivare, vår växel (08-451 50 00), eller maila info@soderbergpartners.se.

Vi har utsett ett Dataskyddsombud som arbetar med att övervaka att reglerna om skydd av personuppgifter följs. Vårt Dataskyddsombud nås via dataskyddsombudet@soderbergpartners.se.

Om du tycker att vi behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du i första hand vända dig till oss genom någon av våra kommunikationskanaler ovan. Om du anser att vi bryter mot integritetslagstiftningen kan du vända sig till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomål. Kontaktuppgifterna är följande:

Webbplats: https://www.imy.se/
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm