Skip to main content Skip to main navigation

Välj rätt strategi för ditt kapital

Välj rätt strategi för ditt kapital

3 februari · 2020

Den traditionella investeringspyramiden fungerar för många. Men för dig som har en tydlig plan och tänker långsiktigt kan det vara läge att vända den upp och ner. Med en större andel av ditt kapital placerat på börsen ökar den förväntade avkastningen.

Vill du ha en tydlig struktur för hur en investeringsportfölj ska byggas upp? Då får du ofta rådet att tänka i formen av en pyramid.

Basen utgörs av en bred portfölj med flera tillgångsslag, där ränteplaceringar utgör en dominerande del. För att ändå få möjlighet till något högre avkastning bygger man på med en mindre del i en bred aktieexponering. På toppen kanske man rent av spetsar till det hela med några nischade aktiefonder eller aktier.


Traditionell investeringsportfölj – Hög trygghet men lägre avkastning

Den traditionella investeringsportföljen har många fördelar och passar dig som söker en grundtrygghet eller har behov av att använda pengarna inom en snar framtid. Kommer du istället bara behöva en liten del av pengarna inom de närmaste åren? Då riskerar du att få onödigt hög trygghet, med lägre förväntad avkastning som följd, med en traditionell portfölj.


 

Den behovsbasbaserade modellen – Lägre trygghet men högre förväntad avkastning

Om du vet med dig att det dröjer tills kapitalet ska användas kan det vara läge att vända pyramiden upp och ner och bygga en portfölj baserad på behov snarare än trygghet.

För de närmaste två åren vet du kanske att du tänkt göra en semesterresa och byta ut diskmaskinen. De pengarna sätts in på ett bankkonto.

Mellan år tre och år tio lär det dyka upp lite husrenoveringar och bilen kommer behöva bytas ut. Det ligger dock en bit fram i tiden så där kan du ta lite risk i din placering av pengarna. Dock kanske inte mer än i en blandportfölj av aktier, obligationer och alternativa investeringar.

Resten av kapitalet, som kan vara en ganska stor del för många, kan däremot placeras lite mer riskfyllt. Kanske i en global aktieportfölj eller liknande, beroende på din risktolerans.

Denna typ av pyramid ger generellt en högre aktieexponering och därmed också en högre förväntad avkastning på lång sikt. På tio-femton års sikt spelar det stor roll för slutresultatet med ränta-på-ränta-effekten.


 

Välj en strategi som passar dig

Den behovsbaserade modellen passar dock inte alla. För dig som är orolig och inte orkar hålla i en aktieportfölj när det stormar på börsen rekommenderas istället den traditionella varianten. Har du inte heller koll på dina utgifter framöver bör du också välja en högre grundtrygghet i din portfölj.

Den delen av kapitalet som placeras i aktier bör verkligen vara pengar som inte behövs inom en överskådlig framtid. Även med lång placeringshorisont kan ju aktier ha en svag utveckling och det finns inga garantier att den förväntade avkastningen faktiskt uppfylls.

Sätt en plan för ditt sparande

Att skaffa en plan för din ekonomi är en bra början. Om du av ren slentrian väljer en traditionell pyramid trots en mycket lång placeringshorisont riskerar du att tappa mycket värde i form av framtida förväntad avkastning.

Ta hjälp i valet av investeringsstrategi

Många tycker att det är svårt att veta vilken strategi man ska välja. Då är ett bra alternativ att ta hjälp i valet av investeringsstrategi. Vi hjälper dagligen våra kunder att matcha behov och förutsättningar med rätt strategi för sina investeringar. Läs mer om hur vi på Söderberg & Partners Wealth Management hjälper våra kunder. 

Känner du dig osäker eller vill ha hjälp att säkerställa att du valt en strategi som passar dina behov? Kontakta oss för att ta ett första personligt möte där dina behov står i centrum vid valet av investeringsstrategi.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Trump vs. Biden – Presidentvalet närmar sig

18 september · 2020
Den tredje november är det återigen dags för det amerikanska presidentvalet. Det står mellan den sittande presidenten, republikanen Donald Trump, och demokraternas kandidat Joe Biden. Vad vet vi om de båda kandidaterna? Vad är skillnaden mellan dem och deras politik? Vilka är deras viktigaste valfrågor? Söderberg & Partners marknadschef Louise Hagsten intervjuade Andreas Utterström, expert inom amerikansk politik, för att ta reda på mer.
Play

Play

Är amorteringskravet borta för gott?

16 september · 2020

Amorteringskravet har tillfälligt tagits bort, men frågan är om det någonsin kommer att komma tillbaka? Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold reder ut vad amorteringskravet innebär och ger sin syn på dess framtid.

Vad innebär amorteringskravet?

Finansinspektionen flaggade länge för att bolånemarknaden behövde kylas av och att man därför ville införa ett amorteringskrav, vilket trädde i kraft i mars 2018. Kravet innebär att när du tar ett bolån som överstiger mer än 50 procent av bostadens värde; då måste du amortera.

– Kravet kom uppdelat i två steg. Först baserade man amorteringen på vilken belåningsgrad man hade. Sedan skärptes kravet ytterligare då man även behövde ta hänsyn till hushållets inkomst, säger Joakim Bornold.

Det skärpta amorteringskravet innebär att även bankerna måste ta hänsyn till hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver tidigare krav. Detta innebär att om du har du ett lån med belåningsgrad på mellan 70–85 procent av bostadens värde så ska du enligt det första amorteringskravet amortera 2 procent ned till 70 procent och därefter 1 procent ned till 50 procent av bostadens värde. Har du sedan en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1 procent till dess att din skuld underskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt.

Blir det tillfälliga undantaget permanent?

Kravet blev dock inte långvarigt. I våras kom beslutet från Finansinspektionen att tillfälligt ta bort kravet då Sverige är i ett läge där ekonomin kraftigt bromsar in och arbetslösheten stiger. Men hur kommer det se ut efter sommaren 2021 när amorteringskravet ska återupptas?

– Det finns mycket som pekar på att kravet inte kommer tillbaka. Kravet kom till för att kyla av bolånemarknaden och det behovet kommer sannolikt att vara lågt under 2021. Därför tror jag att det tillfälliga undantaget blir permanent. Jag välkomnar ett sådant beslut, säger Bornold.

Undantag kräver aktivt val

Om du är intresserad av att utnyttja undantaget från amorteringskravet behöver du aktivt göra det valet. Detta ansöker du om via din bank, kontakta dem så hjälper de dig hur du ska gå tillväga.

– För att sänka risken i hushållet kan amortering av bolån vara bra, men många gånger kan amortering av dyrare lån vara bättre. Vissa hushåll borde kanske bygga upp en buffert eller göra nödvändiga renoveringar istället. Andra hushåll kanske vill investera istället för att amortera. Valfriheten är viktig, säger Bornold.

Har du fler frågor om amortering, bolån eller räntor?

Kontakta Söderberg & Partners Bolån så hjälper vi dig. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Svenska småbolag - så investerar du bäst

16 september · 2020

Småbolag har generellt under långa perioder avkastat mer än storbolag, speciellt svenska bolag som ligger i absoluta toppskiktet. Vår bedömning är att de har goda förutsättningar att fortsätta överprestera den breda marknaden och kan vara en bra investering för dig som vill investera på lång sikt.

Det har gjorts många studier på hur börsens mindre bolag avkastat relativt de större bolagen. Under kortare perioder kan det variera, men över tid är resultatbilden tydlig, småbolagen har gett en klart bättre avkastning.

Många lockande karaktärsdrag

Småbolag befinner sig ofta tidigare i sin livscykel än stora bolag. Det gör att de kan ha en högre investeringstakt och potentiell försäljningstillväxt. Det är såklart lättare att dubbla omsättningen om den är 200 miljoner än 200 miljarder.

Småbolag är också oftare uppköpskandidater. För ett stort börsbolag är det lättare att köpa ett litet bolag och integrera det i verksamheten än att köpa ett stort. Den påläste investeraren har även större möjligheter att upptäcka dolda pärlor bland småbolagen eftersom de ofta är sämre genomlysta och har färre aktieanalytiker som bevakar dem.

Ett litet varningens finger är att beroendet av enskilda kunder eller personer i företagsledningen tenderar att vara större i mindre bolag och att likviditeten i småbolagsaktier kan vara skral. Något som kan innebära kortsiktiga problem i en turbulent marknad. För den långsiktige spararen finns det dock flera anledningar till att småbolagen över tid kan väntas ge bättre avkastning på börsen än de stora bolagen. Vilket är exakt det som har hänt. Världsindex för småbolag har stigit med 473 procent under de senaste 18 åren jämfört med det vanliga världsindexet, vilket domineras av stora bolag, som stigit med 370 procent.

Svenska småbolag i toppskiktet

I det här sammanhanget sticker svenska småbolag ut. Den som enbart investerat i svenska småbolag under samma period har fått en fantastisk utveckling på sin portfölj, 1 150 procent. En investerad hundralapp har alltså ökat till 1 250 kr under en period av gulfkrig, finanskrasch, eurokris och coronapandemi.

Det finns flera orsaker till att just svenska småbolag utvecklats så bra. Man brukar lyfta fram att det beror på en stark innovationskraft med hög entreprenöriell förmåga, stabila regelverk med starka institutioner som motverkar korruption och decentraliserade företagsstrukturer som minskar byråkratin.


Svenska småbolag

Småbolag generellt har slagit världsindex med över 100 procentenheter sedan 2002, vilket är nästan i paritet med de stora bolagen på Stockholmsbörsen. Men svenska småbolag spelar i en helt annan division, upp över 1 150 procent.

Starkt kluster inom digitala branscher

Dessutom har svenska bolag en lång historik av att ge sig ut i världen för att tidigt konkurrera på en global marknad. Sverige har på senare tid lyckats få fram ett antal duktiga bolag i olika digitala branscher som lyckats slå igenom internationellt inom t.ex. streamad musik, digitala betalningar, spelutveckling och gambling. Det ger även en bra grogrund för många mindre bolag i dessa sektorer.

Vi tar fram de bästa småbolagsfonderna åt dig

Den fantastiska utvecklingen som beskrivs ovan är vad börsens småbolag som helhet har levererat. Men när det gäller småbolagsfonder har en duktig förvaltare goda möjligheter att ge överavkastning genom att aktivt välja ut de bästa aktierna. Det finns ett antal duktiga småbolagsförvaltare på den svenska marknaden - vi analyserar och utvärderar dessa löpande.

Kontakta våra rådgivare för att höra mer om vilka fonder vi rekommenderar. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig.

Kontakta oss

Kontakta oss