Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara fonder 2020


Detta är den femte analysen i ordningen av rapporten Hållbara fonder. Syftet med analysen är att underlätta för sparare som vill kunna välja de mest hållbara fonderna på den svenska fondmarknaden. I årets rapport ägnar vi ett särskilt temaavsnitt till Covid-19 och dess effekter på hållbara investeringar.

cover-hallbara-sakforsakringar-2020.png

Tidigare rapporter


thumb-hallbara-fondforsakringar-2020.png

thumb-hallbara-fondforsakringar-2020.png

thumb-hallbara-fondforsakringar-2019.png

thumb-hallbara-fonder-2019.png

thumb-hallbara-pensionsbolag-2019.png

Hållbara fondförsäkringar 2018.png

Hållbara fonder 2018.png

thumb-pensionsbolagen-spararna-2018.jpg

Ansvarsfull ägarstyrning 2017.png

Hållbara investeringar 2017.png

Kontakta oss