Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara pensionsbolag 2018


Söderberg & Partners hållbarhetsanalys belyser vad pensionsbolag gör bra och  mindre bra i hållbarhetsfrågor. Pensionsbolagen är stora ägare och ansvarar för en  stor del av vårt pensionskapital, vilket innebär att de har stor makt och möjlighet att påverka  bolag till det bättre. Men vem är det egentligen som styr över de svenska börsbolagen?  Det är faktiskt indirekt du som sparare.

Hållbara pensionsbolag 2018

Din pension kan bidra till ett mer hållbart samhälle

Tjänstepensionsmarknaden i Sverige omfattar idag cirka 2000 miljarder kronor. De som förvaltar våra pensionspengar är några av de största aktörerna både på den svenska marknaden och internationellt. Kapitalmarknaden har därmed en stor makt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

I årets rapport har vi valt att undersöka fyra specifika områden:

checkmark_green.png  Barnarbete
checkmark_green.png  Jobb
checkmark_green.png  Skatt
checkmark_green.png  Koldioxidutsläpp.

Hållbara Pensionsbolag 2018


Cover-transparent-Hållbara Pensionsbolag 2018.png
Tidigare rapporter

 2018

Hållbara fondförsäkringar 2018.pngHållbara fonder 2018.png


 2017

Ansvarsfull ägarstyrning 2017.pngHållbara investeringar 2017.png

Kontakta oss