Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara fonder 2019


I rapporten Hållbara fonder 2019 presenteras resultatet i Söderberg & Partners analys av drygt 3100 fonders hållbarhetsarbete. Analysen lanserades första gången 2015 och är unik då den tar hänsyn till både hur innehaven i fonderna väljs ut samt hur kapitalet som investerats i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Hållbara fonder 2019

Vad är en hållbar fond?

Hållbarhetsbetygen i denna analys bygger på två parametrar: positivt urval (arbetssätt för att höja den övergripande hållbarhetsnivån i innehaven) och ansvarsfullt ägande (påverkan genom sin roll som ägare). Fonderna tilldelas betyget rött, gult eller grönt enligt Söderberg & Partners trafikljussystem. Grönt betyg tilldelas de fondförvaltare som, utöver att välja in hållbara bolag, även försöker påverka bolag som inte anses ha lika bra hållbarhetsarbete. Ett högt betyg krävs alltså i både positivt urval och ansvarsfullt ägande för att en fond ska få grönt betyg i hållbarhet. Detta är ett högt ställt krav, men säkerställer också att bara de allra mest hållbara fonderna blir gröna.

Hållbara Fonder 2019


Hållbara fonder 2019.png
Tidigare rapporter

 2019 2018

Hållbara fondförsäkringar 2018.pngHållbara fonder 2018.pngthumb-pensionsbolagen-spararna-2018.jpg


 2017

Ansvarsfull ägarstyrning 2017.pngHållbara investeringar 2017.png

Kontakta oss