Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara fondförsäkringar 2019


I Hållbara fondförsäkringar 2019 presenteras resultatet i Söderberg & Partners analys av 14 svenska fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete. I årets analys lägger vi stor vikt på vilken möjlighet fondförsäkringsbolagen erbjuder kunder som vill ta hänsyn till hållbarhet i fondval göra detta.

Hållbara fondförsäkringar 2019

Vad är en hållbar fondförsäkring?

En fondförsäkring är ett pensionssparande där du själv kan välja vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i, utifrån en lista av fonder som försäkringsbolaget har valt ut. De största skillnaderna mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring är just att du själv får bestämma, men också styr den finansiella risken.

Varför hållbar fondförsäkring?

Varför ska man välja en hållbar fondförsäkring, och kanske framförallt, hållbara fonder? Det är ett sätt att använda ditt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer.

Hållbara Fondförsäkringar 2019


Cover-transparent-Hållbara Pensionsbolag 2018.png
Tidigare rapporter

 2018

Hållbara fondförsäkringar 2018.pngHållbara fonder 2018.pngthumb-pensionsbolagen-spararna-2018.jpg


 2017

Ansvarsfull ägarstyrning 2017.pngHållbara investeringar 2017.png

Kontakta oss