Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara sakförsäkringar 2020


Den här rapporten sammanfattar resultatet i Söderberg & Partners första analys över Sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen syftar till att undersöka hur tjugo utvalda sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor, för att hjälpa kunder som vill att välja en mer hållbar sakförsäkring.

cover-hallbara-sakforsakringar-2020.png

Tidigare rapporter


thumb-hallbara-fondforsakringar-2020.png

thumb-hallbara-fondforsakringar-2019.png

thumb-hallbara-fonder-2019.png

thumb-hallbara-pensionsbolag-2019.png

Hållbara fondförsäkringar 2018.png

Hållbara fonder 2018.png

thumb-pensionsbolagen-spararna-2018.jpg

Ansvarsfull ägarstyrning 2017.png

Hållbara investeringar 2017.png

Kontakta oss