Skip to main content Skip to main navigation

Hoppets Stjärna

Haiti är fortfarande i stort behov av hjälp och ett bidrag kan kännas meningslöst i det stora hela. Söderberg & Partners har tillsammans med Hoppets Stjärna därför tagit fram ett dedikerat område så att alla direkt kan se hur bidragen förbättrar situationen för barn i Haiti.

Många av landets problem finns kvar även efter att den omedelbara katastrofsituationen har stabiliserats. Därför syftar detta projekt främst på återuppbyggnaden samt Haitis långsiktiga utveckling. Hoppets Stjärna är en oberoende insamlings- och biståndsorganisation som har funnits på plats i Haiti i över 30 år. Eftersom de enbart arbetar med lokalanställda har de alla förutsättningar för att se till att hjälpen verkligen når fram på ett snabbt, korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Söderberg & Partners har tidigare med hjälp av donationer från sina medarbetare lyckats finansiera återbyggandet av skolan i Dano som förstördes i jordbävningen 2010. Mycket har hänt mellan åren 2013-2017 då man har byggt en ny skolgård, ett skolbibliotek, flertalet brunnar och en fotbollsplan.

Läs mer och följ arbetet som görs på Haiti på Hoppets Stjärnas hemsida

Kontakta oss