Skip to main content Skip to main navigation

Summer Camp

Söderberg & Partners upprepar succén och delar ut stipendium till 120 studiemotiverade ungdomar! Stipendiet är öronmärkt för Söderberg & Partners Summer Camp, ett spännande sommarläger som anordnas i samarbete med Lanterna Education.

Vad är Söderberg & Partners Summer Camp?
Summer Camp är en lägervecka där vi blandar undervisning med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Undervisningen sker i ämnena biologi, kemi, fysik, matematik och engelska och bedrivs främst på engelska av lärare från t.ex. Harvard, Oxford och Cambridge som är vana pedagoger och undervisar vid Lanternas övriga kurser.

Stipendiet kan sökas av studiemotiverade ungdomar födda 2005-2007. Tanken är att entusiasmera och väcka intresse för vidare studier på universitetsnivå. Vi hoppas även att ungdomarna kommer hem med många nya vänner och blir inspirerade av vad näringslivet har att ge! Vi har fyra timmars undervisning per dag, sedan finns möjlighet till aktiviteter som dans, beachvolley och vattensporter. Det kommer även att finnas roliga och inspirerande extraföreläsningar att ta del av på eftermiddagarna.

 

Vad ingår?
I stipendiet ingår all undervisning och alla aktiviteter, övernattning, måltider samt resa till och från Sigtuna. Det är fem undervisningsdagar och övernattning i totalt sex nätter.  

Hur ansöker och nominerar man?
Ansökan öppnar den 15 januari och stänger den 15 april. Formulären för att ansöka och nominera till stipendiet hittar du på denna sida. Du som rektor, lärare, annan vuxen eller kompis kan nominera någon du tycker bör få vårt stipendium. För att eleven ska vara med i processen behöver denne efter nomineringen själv registrera en ansökan inklusive betygsutdrag.

Elever kan också lämna en ansökan direkt till oss. Vi vill att du har godkända betyg, särskilt i engelska eftersom våra lärare är engelskspråkiga. Men annars är det viktigare för oss att du är motiverad att lära, studera och träffa likasinnade ungdomar!
 

Gilla Söderberg & Partners Summer Camp på facebook!

Har du frågor kring vårt Summer Camp är du varmt välkommen att kontakta oss:

Johanna Lindberg, 
johanna.lindberg@soderbergpartners.se

Vill du veta mer om Lanterna, klicka här.

Här kan du läsa om hur lämnade personuppgifter behandlas.

Engagerade medarbetare

Många medarbetare på Söderberg & Partners är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder vi våra medarbetare en CSR-dag per år för att arbeta med välgörenhet. Vi är också det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar för samtliga medarbetare både på arbetet och fritiden.   

CSR-dagen

Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder Söderberg & Partners sina medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Det är bara fantasin som kan sätta stopp för hur mycket man kan hjälpa till. Att göra skillnad för andra människor ser vi som en viktig faktor för att både utvecklas som företag och som medmänniska. Söderberg & Partners har sammanställt förslag på organisationer och projekt på de orter där vi verkar för att varje medarbetare enkelt ska kunna hitta det välgörande ändamål som ligger just dem närmast om hjärtat. Många väljer att hjälpa till på Summer Camp  eller på barnkalaset som arrangeras för Barn till Ensamma Mammor.

Klimatkompensation

Från och med 2018 klimatkompenserar Söderberg & Partners samtliga medarbetare. Vi är det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar våra medarbetare både på arbetet och fritiden.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för sin klimatpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser. Baserat på FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan har vi räknat ut Söderberg & Partners medarbetares totala utsläpp och dubblat klimatkompensationen per anställd. Vår klimatkompensation täcker samtliga medarbetare i alla länder, både på arbetet och fritiden.

Arbetet innebär att vi årligen köper klimateffektiva projekt och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden. Pengarna vi köper utsläppsrätter för finansierar bland annat elproduktion från biogas i Thailand.

Förhoppningen är att vår klimatcertifiering även inspirerar våra medarbetare att ta egna initiativ för att minska sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas vi att fler aktörer i branschen inspireras att följa oss.

 

 

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen omfattar PO Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisning

Det är här vår fjärde utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad. 


Några viktiga insatser under 2019

Nytt samarbete för att skapa ett bättre klimat

Söderberg & Partners startade ett samarbete med Våra Barns Klimat (då Föräldravrålet), en svensk organisation som arbetar för att påverka klimatfrågor genom att lyfta barns perspektiv.

Arbetar mot barnarbete

Tillsammans med expertis från Rädda Barnen arbetar Söderberg och Partners Asset Management med att bekämpa barnarbete.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor går med i Swesif styrelse

Söderberg & Partners är nu med i styrelsen för Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) och representerade i Fondbolagens förening.

Läs den senaste hållbarhets­redovisningen här

Läs härTidigare hållbarhetsredovisningar

Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg    Thumb-hallbarhetsredovisning.jpg

 

Hela årsredovisningen hittar du här

Hållbarhetspolicy

Söderberg & Partners-koncernen tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Söderberg & Partners ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att integrera hållbarhet i våra produkter och erbjudanden till kunder. I miljöarbetet ska vi uppfylla de bindande krav som våra intressenter ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar. Söderberg & Partners har en övergripande hållbarhetsansvarig och ett hållbarhetsråd, men hållbarhetsarbetet är allas ansvar. Våra handlingar gällande vårt miljöansvar är baserade på våra etiska riktlinjer och vår företagskultur, som bygger på följande värderingar:

  • Modig
  • Hjälpsam
  • Ansvarsfull
  • Driven


För Söderberg & Partners hållbarhetspolicy innebär det konkret följande:

Rådgivning och förvaltning

Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

Analys och dialog

Dialog med produktleverantörer är en viktig del i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Söderberg & Partners analyser är grunden för dialoger med produktleverantörer. Analyserna används som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners påverkan är främst indirekt, genom de beslut som fattas via våra tjänster och genom våra val av leverantörer. Vi utbildar våra medarbetare för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området hållbarhet.

Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners strävar hela tiden mot att minska våra kontors energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Inköp ska följa Söderberg & Partners regler för inköp.

Transporter

Söderberg & Partners eftersträvar att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter, t ex genom att när taxi anlitas, väljs i första hand bolag med stor andel miljöbilar (som drivs med el, biogas eller etanol). Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt, men framförallt strävar vi efter att öka andelen möten som sker via videokonferens eller liknande. Resor ska följa Söderberg & Partners regler för resor.

Samhälle och ansvar

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

 

Antagen av Söderberg & Partners VD, Gustaf Rentzhog

Kontakta oss