Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners årsredovisning 2017

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett rikare och tryggare liv imorgon. Det handlar i grund och botten om att du som privatperson, företagare, chef, medarbetare eller företrädare för en organisation ska få de bästa lösningarna för just din situation, de ska göra livet och vardagen enklare, både nu och i framtiden.

ÅRSREDOVISNING 2017

Många nya kapitel i vår historia

2017 BLEV ETT POSITIVT ÅR för Söderberg & Partners med en omsättningstillväxt om 15,7 procent och en vinsttillväxt (EBIT) om 18,3 procent. Det blev också ett år då vi för första gången expanderade vår verksamhet utanför Norden. Under 2017 lanserade vi även rapporten ”Pensionsmakt”. Den belyser en idé som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, och som i grund och botten handlar om att ge pensionssparare makten över sina egna pengar och låta dem användas till att göra gott under tiden som de investeras och växer.

Gustaf Rentzhog
Vd och koncernchef

Söderberg & Partners

 

Läs vidare i årsredovisningen
SÖDERBERG & PARTNERS I SIFFROR

Koncernens nyckeltal

SÖDERBERG & PARTNERS rapporterade fortsatt stark tillväxt under 2017 med en total omsätt-ningsökning på 16%. Samtliga affärsområden och länder bidrog till omsättningsökningen med rapporterad tvåsiffrig procentuell tillväxt.

2015

Nettoomsättning 2 342
Rörelseresultat 381
Resultat efter finansiella poster 383
Årets resultat 283
Balansomslutning 2 367
Eget kapital 787

2015

Nettoomsättning 2 342
Rörelseresultat 381
Resultat efter finansiella poster 383
Årets resultat 283
Balansomslutning 2 367
Eget kapital 787

2016

Nettoomsättning 2 558
Rörelseresultat 358
Resultat efter finansiella poster 352
Årets resultat 254
Balansomslutning 3 023
Eget kapital 937

2016

Nettoomsättning 2 558
Rörelseresultat 358
Resultat efter finansiella poster 352
Årets resultat 254
Balansomslutning 3 023
Eget kapital 937

2017

Nettoomsättning 2 960
Rörelseresultat 424
Resultat efter finansiella poster 413
Årets resultat 305
Balansomslutning 3 685
Eget kapital 980

2017

Nettoomsättning 2 960
Rörelseresultat 424
Resultat efter finansiella poster 413
Årets resultat 305
Balansomslutning 3 685
Eget kapital 980

Årsredovisning 2017

Dokument

Vill du läsa den fullständinga årsredovisningen så kan du läsa eller ladda ner den här.

Läs rapporten här
Kontakta oss