Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners årsredovisning 2016

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett rikare och tryggare liv imorgon. Det handlar i grund och botten om att du som privatperson, företagare, chef, medarbetare eller företrädare för en organisation ska få de bästa lösningarna för just din situation, de ska göra livet och vardagen enklare, både nu och i framtiden.

Årsredovisning 2016

Stort genomslag för vår arvodesbaserade rådgivning

BREXIT, TRUMP OCH SEDELPRESSAR som går på högvarv. I en osäker omvärld uppskattar våra kunder i ännu högre grad vår analysdrivna rådgivning. Under 2016 uppvisade vi en god tillväxt samtidigt som vi genomförde omfattande investeringar och förändrade våra arvoderingsmodeller. Min fulla förhoppning är att vår vision om att vara proaktiv idag – för att ge våra kunder ett rikare och tryggare liv i morgon – fortsätter att skapa stora värden för våra kunder och bidra till att vi behåller vår position som en av de ledande aktörerna i branschen.

Gustaf Rentzhog
Vd och koncernchef

Söderberg & Partners-gruppen

 

Läs vidare i årsredovisningen
Kontakta oss