Ny rapport: Så hållbara är Sveriges fondförsäkringsbolag 2024

16 jan. 2024
SEB klättrar och Futur backar i årets ranking av fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete – samtidigt toppar Folksam, Skandia och SPP listan.

Idag publicerar Söderberg & Partners rapporten Hållbara fondförsäkringar 2024, som belyser och analyserar vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor. Analysen granskar hur bolagen väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta ansvar för att bidra till en mer hållbar finansbransch, i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder, samt hur bolagens fondutbud ser ut. Analysen omfattar 13 svenska fond- och depåförsäkringsbolag.

I årets analys ser vi ett tydligt lyft i bolagens fondutbud, tack vare ett tydligare hänsynstagande till hållbarhet när bolagen väljer in fonder. Detta har resulterat i att antalet fonder med grönt betyg i vår hållbarhetsanalys har ökat och att fler fonder har hållbara investeringar som mål, det vill säga artikel 9-fonder enligt EU:s SFDR-förordning. Många bolag diskuterar även hållbarhet med sina fondförvaltare, vilket vi ser som positivt. Ett generellt riktat förbättringsförslag är att dialogerna med fondförvaltarna kan bli mer framåtblickande, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Årets betyg

I årets analys har tre bolag fått totalbetyget grönt ljus, sex fått gult ljus och två fått rött ljus. Det har skett två betygsförändringar sedan förra året – SEB har fått höjt betyg från rött till gult och Futur har fått sänkt betyg från grönt till gult.

SEB har fått ett höjt betyg på grund av förbättringar inom deras fondutbud. I år erbjuder de fler fonder med särskilt hållbarhetsfokus och fonder som kommit bra ut i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys. De har även blivit mer transparenta i sina processer och hur de arbetar med inval och påverkansarbete mot fonderna. Futurs betyg har sänkts för att de skulle behöva ha ett mer proaktivt påverkansarbete mot fondförvaltarna och vara engagerade i fler branschsamarbeten. De saknar även ett selekteringsverktyg för att göra det enklare för pensionssparare att hitta hållbara fondval.

Du kan ta del av hela rapporten och årets analys här.

Hur analysen görs, vilka kriterier som bedöms och hur betygen sätts återfinns i rapporten.  

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se