Ny rapport: Så hållbara är Sveriges sakförsäkringsbolag 2023

28 feb. 2023
19 försäkringsbolag rankade utifrån hållbarhet inom bland annat premieförvalting och skadeförsäkring

Söderberg & Partners presenterar idag den fjärde rapporten över hur sakförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Totalt har 19 bolag analyserats utifrån perspektiv som omfattar hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, skadeförebyggande arbete, kapitalförvaltning, engagemang i samarbeten, och utbildningsmöjligheter för anställda.

Ny betygsindelning

Nytt för i år är att det gjorts separata analyser för de tre vanligaste försäkringsprodukterna – företagsförsäkringar, motorförsäkringar, och transportförsäkringar. Detta för att göra en mer rättvis jämförelse mellan bolagen utefter de olika förutsättningarna de har inom produktområdena. Målsättningen är att detta även ska kunna ge mervärde för de kunder som oftast väljer försäkringsbolag inom en given produkt.

Bolagen får ett enskilt betyg inom de områden som berör deras verksamheter. Detta resulterar alltså inte i ett totalbetyg, då alla bolagen bedöms på olika områden. Eftersom alla bolag ansvarar för att förvalta försäkringspremier, genom intern eller extern förvaltning, samt har möjlighet och ansvar att sprida kunskap inom sina organisationer och i branschen, bedöms alla i dessa perspektiv.

Perspektiven i bedömningen:

  • Medvetenhet och samarbete
  • Hållbarhet i premieförvaltning
  • Hållbarhet i skadeförsäkring för: Företagsförsäkring, motorförsäkring, och transportförsäkring.

- Försäkringsbranschen spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Bolagen kan markant påverka sin egen miljöpåverkan genom en hållbar skadereglering och skadeförebyggande arbete, men även indirekt genom de försäkringspremier de förvaltar. Med årets vidareutvecklade modell hoppas vi kunna vägleda kunder med mer specifik information om hur respektive bolag integrerar hållbarhet, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Du kan läsa hela rapporten här.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se