Ny strategirapport: “Everybody Hurts”

29 sep. 2022
Söderberg & Partners presenterar idag årets tredje strategirapport. Titeln ”Everybody Hurts” sammanfattar dagens situation där krig, energikris, hög inflation och stigande räntor lämnar få oberörda, både på ett personligt och ekonomiskt plan.

Utöver en sammanfattning av bolagets marknadssyn och uppdaterade betyg i den taktiska allokeringsindikatorn innehåller rapporten även fördjupande fokusdelar om den rådande energikrisen och läget på den svenska bostadsmarknaden.  

Energikrisen: Avlägset ljus i vintermörkret?

Rapporten djupdyker i den rådande energikrisen och tittar på vilka faktorer och händelser som lett till dagens situation, och vilka konsekvenser vi kan vänta oss av den på kort och lång sikt. Bland annat konstateras att dagens energikris på längre sikt kan bidra till en positiv förändring, givet att skadan på ekonomin de närmsta åren inte blir allt för djup.

- Eftersom Europa nu tvingas påskynda sin omställning mot förnyelsebar energi och även öka sin användning av kärnkraft för att klara vintern, gör det även att man frikopplar ekonomin från de volatila råvarupriserna på fossila bränslen. Man tvingas även bygga upp en expertis inom dessa branscher, som kan gynna europeisk export. Således skulle de drastiska uppoffringar och investeringar som Europa tvingas till i nutid kunna bidra till att göra regionen mer konkurrenskraftig på sikt, säger Sebastian Gierlowski Carling, Investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Du kan läsa hela strategirapporten här.        

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076-149 50 05