Ny strategirapport: “You’re on your own”

20 maj 2022
Söderberg & Partners presenterar idag årets andra strategirapport för 2022. Titeln syftar på det faktum att den tid som vi har haft med extremt låga räntor är förbi och vi måste alla nu bryta oss loss från beroendet av centralbankerna.

Betygsförändringar 

Vi gör flera förändringar i aktiestrategin där vi sänker betyget för tillväxtmarknaderna och höjer samtidigt betyget för Asien/Stillahavet. Skälen är flera. Utmaningarna för den kinesiska ekonomin är stora, restriktioner med anledning av Covid-19 skapar hinder för den ekonomiska aktiviteten. Betyget sänks därmed från ljusgrönt till neutralt för tillväxtmarknaderna. Att vi lyfter betyget för Asien/Stillahavet från orange till neutralt beror framför allt på Japans mer värdeinriktade och defensiva karaktär.

Bland våra globala sektorer sänker vi betyget för bank- och finanssektorn till neutralt och höjer betyget för materialsektorn till ljusgrönt. En flackare räntekurva påverkar bankernas intjäning negativt samtidigt som bristsituationen för många råvaror är ett faktum med bojkotten mot Ryssland. Genom våra förändringar behåller vi en bred sektorexponering, vilket är att föredra i en mognare fas av konjunkturen.

Vi bedömer att den stora delen av ränteuppgången är bakom oss. Vi höjer därför betyget för high yield till ljusgrönt och sänker samtidigt betyget för stat och bostäder till orange. Samtidigt höjer vi ränte- och durationsrisken till neutralt.

Slutligen anser vi att dollarn nu är mycket övervärderad och den svenska kronan mycket undervärderad. Vi ser goda möjligheter till en starkare kronutveckling framöver, både mot dollarn och euron. Vi höjer därför betyget för EUR/USD till neutralt, samt höjer även betyget för USD/SEK (kronpositivt). Vi behåller vårt sedan tidigare positiva betyg för EUR/SEK (kronpositivt).

Läs mer här i årets andra strategirapport.

 

För mer information, kontakta:
Anna Charlotta Johansson, tf Informationschef, Söderberg & Partners
annacharlotta.johansson@soderbergpartners.se
Tel: 070-356 30 32

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.